Электронный гербарий
 • Жамалиева Ляззат Сабитовна

  экология магистрі


  Тегі ____Жамалиева

  Аты ____Ляззат

  Әкесінің аты __Сабитовна

  Туылған күні __13.09.1982

  Туылған жері __Ақжайық ауданы, Чапаев ауылы

  Жалпы еңбек өтілі __10_ жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі __10____жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі___10__ жыл

  Ғылыми дәрежесі ___Экология магистрі

  Байланыс телефоны _87112285375

  Ұялы телефоны ___87021875547

  Е-mail___zhamalil@mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Қашықтан оқытудың әдістемесі мен технологиясы» атты біліктілікті арттыру курсы. 28.01.2010 жыл

  ҚазТұтынуОдағы Қарағанды экономикалық университеті. «Гуманитарлық мамандықтарға арналған дистанционды оқу технологияларын өңдеу» 17.02.2011 жыл

  Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. Біліктілікті жетілдіру факультеті. 5В060800 «Экология» мамандығы бойынша біліктілікті жетілдіру курсы. №424011 сертификаты. 22.11.2011 жыл

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу». 01.03.2012 жыл

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу. Орал, 2012 жыл.

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  Жамалиева Л.С. Бұлдырты өзені аңғарының өсімдік жабыны және оның қазіргі кездегі жағдайы БҚМУ хабаршысы. 2005,2

  Жамалиева Л.С. Бұлдырты өзені аңғарының өсімдік жабыны және оны қорғау. (Профессор В.В.Ивановтың 100 жылдығына арналған «Солтүстік Каспий маңының экололгиялық проблемалары және биологиялық алуан түрлілігі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары). Орал, М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің редакциялық баспа бөлімі. 27-30 қыркүйек, 2005 жыл

  Жамалиева Л.С. Бұлдырты өзені аңғарының өсімдік жабынын тиімді пайдалану бойынша ұсыныстар. (Қазақстан және шекаралас аймақтар экологиясы және табиғатты пайдаланудың өзекті мәселелері атты халықаралық конференция). С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті баспасы. 25-26 мамыр, 2006 жыл

  Жамалиева Л.С. Бұлдырты өзені аңғарының өсімдік қауымдастықтарының негізгі формациялары. (Е.А.Ағелеуовтың 70-жылдығына аранлған аумақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 4-6 маусым, 2006 ж.) М.Өтемісов атындағы БҚМУ.

  Жамалиева Л.С., Кажиахметов С.А. «Биоиндикациялық зерттеу әдістері» пәнінен лабораториялық сабақтарды өткізу әдістемесі. (Республикалық ғылими-практикалық конференция, 19-20 наурыз, 2007 ж) М.Өтемісов атындағы БҚМУ.

  Бұлдырты өзенінің ортаңғы ағысы жайылмасының өсімдік жабыны. («Экологиялық мәселер және Батыс Қазақстанның биоалуантүрлілігі» атты аймақтық ғылыми-практикалық конференция). М.Өтемісов атындағы БҚМУ, 27-28, сәуір 2007 жыл.

  Жамалиева Л.С. «Экология және тұрақты даму пәні бойынша семинар сабақтарында инновациялық әдістерді қолдану әдістемесі» Озық педагогикалық тәжірибелер мектебі. М.Өтемісов атындағы БҚМУ. 2012 жыл

  Жамалиева Л.С. Бұлдырты өзені аңғарының өсімдік жабынының антропогендік трансформациясы. Ізденіс № 2(2)2012

  «Ботаника және өсімдіктер систематикасы» пәні бойынша оқу-далалық сараманын өткізу әдістемесі» БҚМУ хабаршысы, 2012 жыл, №3

  Утаубаева А.У., Жамалиева Л.С. Мінез – құлық генетикасы. БҚМУ хабаршысы, 2012 жыл, №3

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  Жоқ

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  Авторлары, атауы, мамандық, пән, басылым орны, баспа, шығарылған жылы

  ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ

  Жоқ

  ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

  Жобаның атауы

  Ғылыми жетекшісі

  Жылы

  Лауазымы

  1

  Разработка мероприятий по сохранению уникального живого наследия и восстановления природных экосистем Западно-Казахстанской области

  Б.ғ.д., профессор Дарбаева Т.Е.

  2011-2012

  Кіші ғылыми қызметкер

  2

  Биологическая рекультивация нарушенных экосистем Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения и прилегающей территории

  Б.ғ.к., профессор Фартушина М.М.

  2013

  Кіші ғылыми қызметкер

  АВТОРЛЫҚ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫҢ ТІЗІМІ

  Презентация бағыты, мамандық, слайд саны

  ВИДЕОЛЕКЦИЯЛАР ТІЗІМІ

  -

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

  Пән атауы

  Мамандық

  Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

  1.

  Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы

  Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  2.

  Ботаника экология негіздерімен

  Экология

  Слайдтың атау

  3.

  Биоиндикациялық зерттеу әдістері

  Биология

   

  4.

  Экология және тұрақты даму

     
 • Кадисова Гульмира Нәбиқызы

  ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаты


  Тегі ___Кадисова

  Аты ___Гульмира

  Әкесінің аты__Нәбиқызы

  Туылған күні___3.04.1962

  Туылған жері___Казталов ауданы

  Жалпы еңбек өтілі ___30___ жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі____7___ жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі ____7____ жыл

  Ғылыми дәрежесі ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаты

  Байланыс телефоны 51-95-73

  Ұялы телефон ___87771836452

  E-mail ____gkadissova__@ mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  · Аль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті Біліктілікті жетілдіру факультеті. 5В060300 «Биотехнология» мамандығы бойынша біліктілікті жетілдіру курсы. №424013 сертификаты. 22.12.2011 жыл

  · М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Қашықтан оқытудың әдістемесі мен технологиясы» атты біліктілікті арттыру курсы. 28.01.2012 жыл

  · М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Қазіргі ЖОО-дағы педагогикалық үрдіс» 23.01.2014 жыл

  · Ғылым туралы ҚР –сы заңының 23 бабына сәйкес ғылым және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредитеу туралы куәлік, серия МК №002071,13 0араша 2013жыл

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Шараның атауы, құжаттың атауы (диплом, сертификат), шараның түрі, айы, жылы

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1.Разведение герефордского скота //Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Хабаршысы» №1-2013.176-179б.

  2. История создания герефордского скота // Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Хабаршысы, № 1 – 2013. 184-187 б. .

  3.Картопты далалық жағдайда өсіру әдістемесі // Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Хабаршысы, № 3 – 2013. 114-115 б.

  4.Картоптың биологиялық ерекшеліктері // Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Хабаршысы, № 3 – 2013. 116-117 б.

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  Авторлары, мақала атауы, журнал, жинақтардың атаулары, журналдың №, жыл

  жоқ

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  «Лабораторно-практические занятия по биотехнологии растений» атты оқу-әдістемелік құрал, Орал қаласы, 2013 жыл

  ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ

  Авторлары, атауы, мамандық, пән, басылым орны, баспа, шығарылған жылы

  жоқ

  ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

  Жоба тақырыбының атауы: «Сохранениеи совершенствованиегерефордского скота по пути создании новой заводской линии на Уральской сельхозопытной станции». Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетінің төрағасының 2012 ж. «13 »сәуірдегі №1 бұйрығымен бекітілген 2013-2015 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру конкурсына қатысуға өтінімдер дайындалып конкурстық құжаттама Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетіне жолданды.

  АВТОРЛЫҚ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫҢ ТІЗІМІ

  жоқ

  ВИДЕОЛЕКЦИЯЛАР ТІЗІМІ

  жоқ

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы

  Мамандық

  Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

  1.

  Өсімдіктер биотехнологиясы

  Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  2.

  Ауылшаруашылық фитопатологиясы

  Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  3

  Қолданбалы биология топырақтану негіздерімен

  Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  4

  Өмір қауіпсіздік негіздері

  Педагогика және психология, бастапқы әскери дайындық, дене шынықтыру және спорт, кітапнаха ісі, мәдени-тынығу жұмысы, вокалдық өнер, аспаптық орындау, музыкалық білім, дизайн, хореография, бейнелеу өнері және сызу, сәндік өнер, дәстүрлі музыка өнері

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  5

  Биотехнология

  Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

 • Кажиахметов Салауат Абайевич

  биология магистрі


  Тегі ____Кажиахметов

  Аты ____Салауат

  Әкесінің аты __Абайевич

  Туылған күні __11.06.1984

  Туылған жері __БҚО, Казталов ауданы, Ақпәтер ауылы

  Жалпы еңбек өтілі __9_ жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі __9____жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі___9__ жыл

  Ғылыми дәрежесі ___Биология магистрі

  Байланыс телефоны _87112262093

  Ұялы телефоны ___87014159872, 87775809752

  Е-mail___salauat84_84@mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. Н.Г.Чернышевский атындағы Саратаов мемлекеттік университеті. «Жаңа білім беру технологиялары». Педагогиканың жалпы тараулары бойынша біліктілікті арттыру курсының сертификаты. 18-19.10.2007 жыл.

  2. Ұлттық аккредиттеу орталығы. «Болон процесі. Институционалдық аккредиттеу барысында жоғары оқу орындарын сырттан бағалау рәсімдерін жүргізу». №63 сертификат. Ақтау қаласы, 27-28. 10. 2008 жыл.

  3. Ресей Халықтар Достығы Университеті. «Магистерская стажировка по инновациям в современной науке». №18844 сертификат. 04-14.11.2009 жыл.

  4. «Совершенствование процедуры принятия решений на основе интегрирования подхода к управлению водными ресурсами». 09.12.2009 жыл.

  5. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу». 26.01.2011 жыл.

  6. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Психологические аспекты формирования профессиональной компетентности педагога» . 05.11.2011 жыл.

  7. Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығының сертификаты.

  8. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Қазіргі ЖОО-дағы педагогикалық үрдіс». №137 сертификат. 21.01.2014 жыл.

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. «Жас ғалым – 2009» облыстық инновациялық жобалар конкурсы. Орал қаласы, 2009 жыл.

  2. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу. Орал, 2012 жыл.

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1. Кажиахметов С.А. „Топырақтану” пәні бойынша практикалық сабақтар жүргізу әдістемесі. // Профессор Е.А. Ағелеуовтың 70-жылдығына арналған аумақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Орал, 4-6 маусым, 2006 жыл. 62-65 беттер.

  2. Кажиахметов С.А. Жамалиева Л.С. Есеналиева М.К.„Биоиндикациялық зерттеу әдістері” пәнінен лабораториялық сабақтарды өткізу әдістемесі. // «Педагогикалық оқу орындарында құзіреттілк тұрғыдан білім беруді жүзеге асырудың өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Орал, 19-20 наурыз, 2007 жыл. 64-65 беттер

  3. Кайсагалиева Г.С., Фартушина М.М., Кажиахметов С.А. «Научно-исследовательская работа школьников по биологии». // «Мектеп-ЖОО-мектеп: ынтымақтастық проблемалары және перспективалары» Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал, 11 сәуір, 2008 жыл. 32-33 беттер.

  4. Кажымуратова Ж.С., Есеналиева М.К., Кажиахметов С.А. Жайық өзені аңғарының шөлейт аймағындағы өсімдіктер дүниесіне географиялық талдау. // «Мектеп-ЖОО-мектеп: ынтымақтастық проблемалары және перспективалары» Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал, 11 сәуір, 2008 жыл. 44-46 беттер.

  5. Кажиахметов С.А., Кенесарина К.Х. «ҚМГКО топырақтың құнарлы қабатының агрохимиялық және агрофизикалық қасиеттерін зерттеу әдістері». // «Мектеп-ЖОО-мектеп: ынтымақтастық проблемалары және перспективалары» Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал, 11 сәуір, 2008 жыл. 42-44 беттер.

  6. Сарсенова Б.Б., Кажиахметов С.А. Сопряженность количества гумуса в почвах заповедной степи и почв «Госфонда» Джаныбекского стационара. // «Актуальные направления развития сельскохозяйственного производства в современных тенденциях аграрной науки». Сборник научных материалов международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, академика А.И. Бараева. Орал, шілде, 2008 жыл. 77-81 беттер.

  7. Кажиахметов С.А., Кенесарина К.Х. Студенттерге «Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны аймағының топырақ қабаттарын сипаттау» тақырыбын ұсыну әдістемесі. // «Ұлттық білім беру жүйесін жаңарту және адам ресурстарының жаңа сапасын қалыптастырудағы оның рөлі». Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Орал, 18-19 мамыр, 2009 жыл. 189-191 беттер.

  8. Фартушина М.М., Кайсагалиева Г.С., Кажиахметов С.А., Ахмеденова С.Г. // Свойства и режимы функционирования техноземов КНГКМ и прилегающих территории. «Қазіргі жерге орналастырудың және жерге орналастыру мен кадастр қызметтеріне даярлаудың өзекті мәселелері». Облыстық ғылыми-тәжірибелік семинар. Орал, 2 сәуір, 2009 жыл. 48-52 беттер.

  9. Кажиахметов С.А. Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны аймағының топырақ жамылғысы. // Профессор М.М. Фартушинаның 80 жасқа толуына арналған «Экология мен табиғатты пайдаланудың қазіргі кездегі көкейтесті мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Орал, 2009. 38-43 бет.

  10. Кажиахметов С.А., Кенесарина К.Х. Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны және жақын маңдағы территорияның топырақ және өсімдік жамылғысының қазіргі жағдайын бағалау. «Жас ғалым – 2009» облыстық инновациялық жобалар конкурсы. Аннотациялар жинағы. Орал, 22 қазан, 2009 ж. 34-35 беттер.

  11. Кажиахметов С.А. Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны аймағының топырақ қабаттарындағы ауыр металдар мөлшері. // Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым. Ғылыми мақалалар жинағы. Орал, 2009 жыл. 95-101 беттер.

  12. Кажиахметов С.А. Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны аймағындағы топырақ қабаттары сулы сығындыларының химиялық құрамы. // Орда орман шаруашылығының 120 жылдығына арналған «Лесоразведение и сохранение биологического и ландшафтного разнообразия аридных экосистем: история, современное состояние и перспективы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал, 2010 жыл.

  13. Кажиахметов С.А. Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны аймағының өсімдік жабыны. // Иванов оқулары. Профессор В.В. Ивановты, профессор Е.А. Ағелеуовті, доцент А.З. Петренконы, доцент А.Ю. Богдановты еске алуға арналған аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал, 2011. 29-33 беттер.

  14. Кажиахметов С.А. «Топырақтану» пәні бойынша оқу-далалық сараманын өткізу әдістемесі. // М. Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы, Серия Педагогика. 2011. №3 жинақ, 121-125 беттер.

  15. Кажиахметов С.А., Кенесарина К.Х. Орал қаласы маңындағы орман қауымдастықтарына флористикалық және геоботаникалық сипаттама беру әдістері. // М. Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы, Серия Педагогика. 2011. №4 жинақ, 172-177 беттер.

  16. Кажиахметов С.А. Дала қауымдастықтарын зерттеу әдістері. М. Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы, Серия Педагогика. 2012. №2 жинақ, 195-201 беттер.

  17. Завадская Л.Н., Кажиахметов С.А. Современные тенденции состояния здоровья школьников. // М.Өтемісұлының 210 жылдығына арналған дәстүрлі «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәірибелік конференция материалдары. 263-266 беттер.

  18. Завадская Л.Н., Кажиахметов С.А. Комлексная оценка здоровья школьников-лицеистов. // М.Өтемісұлының 210 жылдығына арналған дәстүрлі «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәірибелік конференция материалдары. 251-253 беттер.

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1. Дарбаева Т.Е., Мамышева М.В., Кажиахметов С.А. Антропогенная трансформация пойменных лесов бассейна среднего течения реки Урал в пределах Западно-Казахстанской области. // Вопросы степеведения. Оренбург: Институт степи УРо РАН, 2010. С. 58-63.

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  1. Кажиахметов С.А. «Топырақтану» пәні бойынша лабораториялық жұмыстарды жүргізу әдістемесі. Оқу-әдістемелік құралы. Орал, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, РБО. 2012 ж. 50 бет.

  ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ

  Жоқ

  ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

  1. Разработка мероприятий по сохранению уникального живого наследия и восстановления природных экосистем Западно-Казахстанской области. 2008 жыл. Кіші ғылыми қызметкер.

  2. Устойчивые характеристики и балансовая математическая модель круговорота вещества и энергии в экосистемах Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (на основании 50-летнего мониторинга). 2008 жыл. Кіші ғылыми қызметкер.

  3. Устойчивые характеристики и балансовая математическая модель круговорота вещества и энергии в экосистемах Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (на основании 50-летнего мониторинга)». 2009 жыл. Кіші ғылыми қызметкер.

  4. Каталог растений ЗКО. 2010 жыл. Кіші ғылыми қызметкер.

  5. Проведение научно- исследовательских работ по определению состояния дубрав. 2011 жыл. Кіші ғылыми қызметкер.

  6. Комплексное изучение экологического состояния бассейна р. Урал. 2011 жыл. Кіші ғылыми қызметкер.

  7. Разработка мероприятий по сохранению уникального живого наследия и восстановления природных экосистем Западно-Казахстанской области. 2011-12 жыл. Кіші ғылыми қызметкер.

  8. Биологическая рекультивация нарушенных экосистем Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения и прилегающей территории. 2013 жыл. Ғылыми қызметкер.

  АВТОРЛЫҚ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫҢ ТІЗІМІ

  -

  ВИДЕОЛЕКЦИЯЛАР ТІЗІМІ

  -

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

  Пән атауы

  Мамандық

  Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

  1.

  Қолданбалы биология және топырақтану негіздері

  5В011300-Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  2.

  Топырақтану

  5В060800-Экология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  3.

  Топырақ географиясы

  5В011600-География

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  4.

  Экология және тұрақты даму

  5В011300-Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  5.

  Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

  5В011300-Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

 • Қажымуратова Жаннат Санкибаевна


  Тегі ____Қажымуратова

  Аты ____Жаннат

  Әкесінің аты __Санкибаевна

  Туылған күні __28. 06. 1965.

  Туылған жері __Қаратөбе ауданы, Сулыкөл ауылы

  Жалпы еңбек өтілі __31_ жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі __31____жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі___20__ жыл

  Ғылыми дәрежесі ___

  Байланыс телефоны _87112234586

  Ұялы телефоны ___87016229279

  Е-mail___zhannat @mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  · Республика Казахстан Западно-Казахстанский филиал АО « Национальный центр экспертизы и сертификации» Международный стандарт ИСО14001 Система экологического менеджмента. №5206 7.02.2006

  · М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Қашықтан оқытудың әдістемесі мен технологиясы» атты біліктілікті арттыру курсы. 28.01.2010 жыл

  · Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. Біліктілікті жетілдіру факультеті. 5В060800 «Экология» мамандығы бойынша біліктілікті жетілдіру курсы. №424011 сертификаты. 22.11.2011 жыл

  · М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу». 01.03.2012 жыл

  · Қалмақ мемлекеттік университеті. « Биологическое разнообразие в зоне опустыненных степей »15 ақпан, 2013ж.

  · Қалмақ мемлекеттік университеті. «Современное состояние пойменных лесов в полупустынной зоне в пределах ЗКО »27 ақпан, 2014ж.

  · Министерство Образование и Науки Республики Казахстан Казахский национальный университет имени Аль-Фараби

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу. Орал, 2012 жыл.

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  · Қажымұратова Ж.С. «Растительность поймы окрестностей пос. Богатск» Сб. Статей Зап. Каз. ГУ. Экосистемы Западного Казахстана Уральск, 1998

  · Қажымұратова Ж.С. «Анализ флоры пойменных лесов Р. Урал в полупустынной зоне» Матер. Научнопракт. Конф. Посвященной 70 летию ЗКГУ, Уральск, 2002

  · Қажымұратова Ж.С. «Типы пойменных лесов р. Урал в полупустынной зоне» Материалы международной научно – практической конференции посвященная 100 – летию со дня рождения проф. В.В.Иванова. г. Уральск, стр. 96-98.2005

  · Қажымұратова Ж.С. «Шөлейт аймағындағы жайылма ормандарын зерттеу тарихы» Материалы региональной научно – практической конференции, посвященной 70 – летию со дня рождения профес. Е.А. Агелеуова «Растительность Западного Казахстана».стр 68-72 2006

  · Қажымұратова Ж.С. «Техносфера – как результат антропогенного пресса» Материалы областной научно – практической конференции «Школа – вуз-школа: проблемы и перспективы сотрудничества» Уральск, 2008

  · Қажымұратова Ж.С. «Орман экожүйесін зерттеу әдістері» Материалы областной научно – практической конференции «Школа – вуз-школа: проблемы и перспективы сотрудничества» Уральск, 2008

  · Қажымұратова Ж.С. «Қала ортасының атмосфералық ауа күйін кәдімгі қарағай (Pinus silvestris) көмегімен биоиндикациялау» . Материалы областной научно – практической конференции «Школа – вуз-школа: проблемы и перспективы сотрудничества» Уральск, 2008

  · Қажымұратова Ж.С. «Жайық өзені аңғараның шөлейт аймағындағы өсімдіктер дүниесіне географиялық талдау» . Материалы областной научно – практической конференции «Школа – вуз-школа: проблемы и перспективы сотрудничества» Уральск, 2008

  · Қажымұратова Ж.С. «Жайық өзені аңғарының шөлейт аймағындағы жайылма орман флорасына таксономиялық талдау». Ізденіс № 4(1)2010

  · Қажымұратова Ж.С. «Жайық өзені аңғарының шөлейт аймағындағы өсімдіктер флорасына экологиялық – фитоценотикалық талдау». Ізденіс № 4(1)2010

  · Қажымұратова Ж.С. «Экология және тұрақты даму пәні бойынша семинар сабақтарында инновациялық әдістерді қолдану әдістемесі» Озық педагогикалық тәжірибелер мектебі. М.Өтемісов атындағы БҚМУ. 2012 жыл

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  · Қажымұратова Ж.С «Уникальные экосистемы поймы р. Урала степной зоны и необходимость ее охраны» Сб. статей Всероссийской научной молодежной конференции 7 – 10 дек, Оренбург, 1999

  · Қажымұратова Ж.С «К характеристике геоботанического профиля р. Урала на южной границе полу пустыни» Сб. статей материалов международной конференции. Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий 30 – 31 январь, Оренбург, 2001

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  Авторлары, атауы, мамандық, пән, басылым орны, баспа, шығарылған жылы

  ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ

  Жоқ

  ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

  жоқ

  АВТОРЛЫҚ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫҢ ТІЗІМІ

  Презентация бағыты, мамандық, слайд саны

  ВИДЕОЛЕКЦИЯЛАР ТІЗІМІ

  -

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

  Пән атауы

  Мамандық

  Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

  1

  Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы

  Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  2

  Цитология және гистология

  Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  3

  Өсімдіктер физиологиясы

  Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  4

  Экология және тұрақты даму

  Қазақ тілін оқытпайтын мектептерде қазақ тілі мен әдебиеті, қазақ тілі мен әдебиеті, Филология:қазақ тілі

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  5

  Өсімдіктер систематикасы

  Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  6

  Қоршаған орта мониторингісі

  Экология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

 • Утаубаева Алма Уахитовна

  биология ғылымдарының кандидаты


  Тегі ____Утаубаева

  Аты ____Алма

  Әкесінің аты __Уахитовна

  Туылған күні __29.07.1964

  Туылған жері __Қаратобе ауданы, Қаратобе ауылы

  Жалпы еңбек өтілі __28_ жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі __28____жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі___23__ жыл

  Ғылыми дәрежесі ___Биология ғылымдарының кандидаты

  Байланыс телефоны _87112229006

  Ұялы телефоны ___87013891191

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Қашықтан оқытудың әдістемесі мен технологиясы» атты біліктілікті арттыру курсы. 28.01.2010 жыл

  ҚазТұтынуОдағы Қарағанды экономикалық университеті. «Гуманитарлық мамандықтарға арналған дистанционды оқу технологияларын өңдеу» 17.02.2011 жыл

  Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. Біліктілікті жетілдіру факультеті. 5В060800 «Экология» мамандығы бойынша біліктілікті жетілдіру курсы. №424011 сертификаты. 22.11.2011 жыл

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу». 01.03.2012 жыл

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  «Иванов оқулары» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Орал – 27.09.2013 ж.

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  · Рекомендации по рациональному использованию пастбищ долины р. Калдыгайты // Сб. Материалов науч.-теор. конф. Секция зем-леустройства. Уральск, 2001. с. 63-65.

  · Рекомендации по рациональному использо-ванию сенокосных угодий долины р. Калдыгайты // Сб. Материалов научно-теоретич. конференции. Секция землеустройства. Уральск, 2001. с. 66-70.

  · Динамика водной флоры и растительности малых рек Северного Прикаспия // Образование и наука в современных условиях развития Казахстана: опыт, проблемы и перспективы. Материалы межд. науч.-практ. конф, посвященной 70-летию ЗКГУ. Изд-во ЗКГУ, 2002г. с. 171-172

  · Классификация и обзор единиц растительного покрова долины р. Калдыгайты // Вестник ЗКГУ № 2, 2003. стр. 141-144

  · К изученности флоры и растительности долины реки Булдурта // Вестник ЗКГУ, 2004 № 3.

  · Уникальные экосистемы долин малых рек Западного Казахстана и необходимость их охраны // Материалы III Международной научно- практической конференции 2-3 декабря I часть. Караганда, 2004.

  · Растительность Калдыгайтинской и Нижнекалдыгайтинской лиманной системы орошения // 65-я научно- практического конференции ЗКГУ им. М.Утемисова 22-24.ХI.2004. II часть.

  · Растительность надпойменных террас долины верхнего течения реки Калдыгайты // Международная научно-практическая конференция, посвящённой 100-летию проф. В.В.Иванова «Экологические проблемы и Биоразнообразие Северного Прикаспия» Уральск, 2005г. стр.198-203.

  · Өлеңті өзені аңғарының өсімдік жабыны // Международная научно-практическая конференция, посвящённой 100-летию проф. В.В.Иванова «Экологические проблемы и Биоразнообразие Северного Прикаспия» Уральск, 2005г. стр. 194-198.

  · Растительность надпойменных террас долины среднего и нижнего течения реки Калдыгайты // Материалы региональной научно-практической конференции, посвящённой 70-летию со дня рождения профессора Е.А. Агелеуова «Растительность Западного Казахстана» Уральск, 2006 г. стр. 104-108. УДК 504.3:537.85.

  · Анализ динамики флоры и растительности долин малых рек Западного Казахстана // Международная научно-практическая конференция «Экологическая безопасность урбанизированных территорий в условиях устойчивого развития» Астана, 2007 г. стр. 160-161.УДК . 504.3:537.85.

  · Қалдығайты өзені аңғарының өсімдік жабынының антропогендік трансформациясы // Международная научная конференция,посвященная 75-летию Института ботаники и фитоинтродукции«Растительный мир и его охрана».12-17.09.2007.Алматы,2007.стр.172-176.

  · Қала ортасының атмосфералық ауа күйін кәдімгі қарағай (Pinus silvestris) көмегімен биоиндикациялау // Материалы областной научно-практической конференции «Школа-вуз-школа: проблемы и перспективы сотрудничества» Уральск, 2008. стр.39-41.УДК504.3:537.85.

  · Батыс Қазақстанның кіші озендерінің аңғарларының өсімдік жабынының өзгеруі // Материалы республиканской научно-практической конференции «Современные проблемы экологии и природопользования», посвященную 80-летию профессора М.М. Фартушиной. Уральск, 2009 – стр. 258-263.УДК. 504.3:537.85.

  · Оқушылардың ғылыми-ізденімпаздылығын арттырудағы геоботаникалық зерттеу әдістерінің ролі // Вестник ЗКГУ,пед.серия 2010 - № 3,179-190 стр. 58.002:373 :502.3.

  · Адам генетикасының көкейтесті мәселелері» // Иванов оқулары. Профессор В.В. Ивановты, профессор Е.А. Ағелеуовті, доцент А.З. Петренконы, доцент А.Ю. Богдановты еске алуға арналған аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал, 2011. 47-54 беттер

  · Мінез-құлық генетикасы // «БҚМУ Хабаршысы» Орал, 2012. №3, 121-130 беттер (Л.С.Жамалиевамен бірге).

  · «Ботаника және өсімдіктер систематикасы пәні бойынша оқу-далалық сараманды өткізу әдістемесі» // «БҚМУ Хабаршысы» Орал, 2012. №3, 102-112 беттер (Л.С.Жамалиевамен бірге).

  · Бөкей Ордасы ауданының территориясындағы кең таралған Artemizia туысы өкілдерін зерттеу әдістері // М.Өтемісов атындағы БҚМУ 80 жылдығына арналған «Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал, 2012 – 166-168 б.

  · Орал қаласы маңының атмосфера бассейнінің экологиялық жағдайын зерттеу әдістемесі // М.Өтемісов атындағы БҚМУ 80 жылдығына арналған «Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал, 2012 – 168-170 б.

  · Аңқаты өзені аңғарының флорасының талдауы. // Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым. – Орал, 2013. – 256-259 беттер.

  • Бөкей ордасы ауданының Artemisia туысы өсімдіктеріндегі ауыр металдардың шоғырлану ерекшеліктері // Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы, 2013. - № 1. - 189-192 б.

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  · Антропогенная трансформация растительности долины р. Калдыгайты // Сб. Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий. Мат. междунар. конф. Оренбург, 2001 ОГПУ. с. 183-184.

  · Биоразнообразие экосистем и создание особо охраняемых территорий в долине реки Калдыгайты // Сб. Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий. Мат. межд. конф. Оренбург, 2001 ОГПУ. с.377-378.

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  · Растительный мир Западно-Казахстанской области // Учебное пособие, Уральск, 2001, 80 с.

  · Батыс Қазақстан облысының өсімдік әлемі // Оқу құралы. Орал, 2001. 80 бет.

  · Генетика есептерi // Оқу құралы. Орал, 2002. 46 бет, I басылым

  · Растительный мир Западно-Казахстанской области // Учебное пособие, Уральск, 2003, 92 с. II издание

  · Батыс Қазақстан облысының өсімдік әлемі // Оқу құралы. Орал, 2003. 96 бет. II басылым

  · Генетика есептері // Оқу құралы. Орал, 2003, 60 бет, II басылым

  ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ

  Жоқ

  ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

  Жоқ

  АВТОРЛЫҚ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫҢ ТІЗІМІ

  «Адам онтогенезінің кезеңдері және медициналық генетика» атты жоба

  ВИДЕОЛЕКЦИЯЛАР ТІЗІМІ

  -

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

  Пән атауы

  Мамандық

  Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

  1

  Генетика

  Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  2

  Адам генетикасы

  Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  3

  Молекулярлық биология

  Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  4

  Биология

  Экология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  5

  Тұқымқуалаушылық пен өзгергіштіктің молекулалық механизмі

  Биология

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

 • Ихласова Жанар Максутовна

  аға оқытушы


  Тегі _____Ихласова

  Аты ________Жанар

  Әкесінің аты_____Максутовна

  Туылған күні_____29.03.1974

  Туылған жері____ _Бат.Қаз.облысы, Жалпақтал ауданы

  Жалпы еңбек өтілі _18 жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі___18 жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі ___13 жыл

  Ғылыми дәрежесі __аға оқытушы

  Байланыс телефоны _50-74-17

  Ұялы телефоны 87779797977

  E-mail ____Ihlacova_zhanar@mail.ru.

  Skype, twitter, facebook ________________

 • Альжанова Багдагул Сактагановна

  доцент, ауыл шаруашылылығы ғылымдарының кандидаты


  Тегі           Альжанова

  Аты _____ Багдагул

  Әкесінің аты____ Сактагановна

  Туылған күні______26.06.1961

  Туылған жері____БҚО____

  Жалпы еңбек өтілі __29____ жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі____29___ жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі ____17____ жыл

  Ғылыми дәрежесі _Доцент, ауыл шаруашылылығы ғылымдарының кандидаты___

  Байланыс телефоны ___53-64-17

  Ұялы телефон ____87013442016

  E-mail ____ aljanB@mail.ru

 • Кайсагалиева Гульжахан Смаиловна

  биология ғылымдарының кандидаты


  Тегі ____ Кайсагалиева

  Аты ____ Гульжахан

  Әкесінің аты __ Смаиловна

  Туылған күні __13 қазан 1968 жыл

  Туылған жері __Батыс Қазақстан облысы

  Жалпы еңбек өтілі __28_ жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі __28____жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі___25__ жыл

  Ғылыми дәрежесі биология ғылымдарының кандидаты

  Байланыс телефоны _50-35-49

  Ұялы телефоны ___87014065162

  Е-mail___ gusm_@mail.ru

   

 • Байдулова Людмила Александровна

  биология ғылымдарының кандидаты


  Тегі __ Байдулова

  Аты _____ Людмила

  Әкесінің аты____ Александровна

  Туылған күні______16.06.1946

  Туылған жері____БҚО_

  Жалпы еңбек өтілі __49____ жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі____49___ жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі ____49____ жыл

  Ғылыми дәрежесі _биология ғылымдарының кандидаты_

  Байланыс телефоны ___50-35-49__

  Ұялы телефон ____87054027171___

 • Бисенгазиева Айман Сериковна

  биология магистрі


  Тегі __ Бисенгазиева__

  Аты _____Айман___

  Әкесінің аты____Сериковна____

  Туылған күні______06.01.1982____

  Туылған жері____БҚО_____

  Жалпы еңбек өтілі __15____ жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі____13___ жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі ____13____ жыл

  Ғылыми дәрежесі _Биология магистрі__

  Байланыс телефоны ___50-35-49__

  Ұялы телефон ____87776717497__

  E-mail ____ ___bisengazievaa@mail.ru ________

 • Бохорова Светлана Николаевна

  экология магистрі


  Тегі __Бохорова___

  Аты _____Светлана___

  Әкесінің аты____Николаевна___

  Туылған күні______20.03.1982_______

  Туылған жері____БҚО_____

  Жалпы еңбек өтілі __17____ жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі____14___ жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі ____14____ жыл

  Ғылыми дәрежесі __экология магистрі__

  Байланыс телефоны ___50-35-49___

  Ұялы телефон ____87054470518___

  E-mail ___b_sveta_n@mail.ru_____