Бекітемін

Жаратылыстану-география

факултьтетінің деканы

_________Сулейменова Г.Н.

«____» ___________2015ж.

Жаратылыстану-география факультеті, «Биология және экология» кафедрасының кәсіби бағдар беру жұмысы бойынша жексенбілік мектепке жауапты оқытушылар тізімі мен тақырыптары

(21.11-26.12.2015)

Күні

Сағат

Қазақ тілінде

оқытушының аты жөні

Сабақ тақырыптары

Сенбі

1500 – 1600

Беккалиев Б.Ү.

Омыртқалы жануарлар

Сенбі

1500 – 1600

Утебалиева Б.Е.

Экология негіздері

Сенбі

1500 – 1600

Уалиахметова Ж.Н.

Гүл және жеміс

Сенбі

1500 – 1600

Бисенгазиева А.С.

Жоғарғы жүйке жүйесі

Сенбі

1500 – 1600

Жамалиева Л.С.

Генетика. Моно және дигибридті будандасу

Сенбі

1500 – 1600

Қажиахметов С.А.

Популяция

День

Время

На руском языке

ФИО преподователя

темы занятия

суббота

1500 – 1600

Бохорова С.Н.

Подцарство простейшие

суббота

1500 – 1600

Джангазиева Б.Ж.

Строение млекопитающих

суббота

1500 – 1600

Мамышева М.В.

Физиология растении

суббота

1500 – 1600

Газизова Л.Н.

Эндокринная система человека

суббота

1500 – 1600

Ергалиев А.С.

Биоценоз. Биогеоценоз

суббота

1500 – 1600

Жумагазиева А.

Раздел. Грибы

Өтетін орны/место проведения: 5 корпус, 8-9 аудитория

Кафедраның кәсіби-бағдар беру

жұмысына жауапты:                         Бисенгазиева А.С.

Бекітемін

Жаратылыстану-география

факултьтетінің деканы

_________Сулейменова Г.Н.

«____» ___________2016ж.

Жаратылыстану-география факультеті, «Биология және экология» кафедрасының кәсіби бағдар беру жұмысы бойынша жексенбілік мектепке жауапты оқытушылар тізімі мен тақырыптары (06.02.-14.05.2016)

Күні

Сағат

Қазақ тілінде

оқытушының аты жөні

Сабақ тақырыптары

Сенбі

1500 – 1600

Беккалиев Б.Ү.

Омыртқалылыр зоологиясы

Сенбі

1500 – 1600

Утебалиева Б.Е.

Экология негіздері

Сенбі

1500 – 1600

Уалиахметова Ж.Н.

Жеміс және гүлшоғыры

Сенбі

1500 – 1600

Бисенгазиева А.С.

Өсімдіктер әлемінің алуантүрлілігі

Сенбі

1500 – 1600

Жамалиева Л.С.

Генетика. Буданбасу

Сенбі

1500 – 1600

Қажиахметов С.А.

Экологиялық факторлар

Сенбі

1500 – 1600

Жароева А.Ғ.

Биотикалық факторлар

Сенбі

1500 – 1600

Бимагамбетова Г.А.

Түрөзгергіштік

Сенбі

1500 – 1600

Удреева К.С.

Генетика. Гендердің будандасуы

Сенбі

1500 – 1600

Болатова Қ.Б.

Қарапайымдылар

Сенбі

1500 – 1600

Ихласова Ж.М.

Көру талдағышы

Сенбі

1500 – 1600

Усиев Е.Т.

Эндокриндік жүйе

Сенбі

1500 – 1600

Майданова М.

Экожүйе

Сенбі

1500 – 1600

Қажымұратова Ж.С.

Тамыр, оның түр өзгерісі

День

Время

На руском языке

ФИО преподователя

темы занятия

суббота

1500 – 1600

Бохорова С.Н.

Подцарство Многоклеточные

суббота

1500 – 1600

Джангазиева Б.Ж.

Строение млекопитающих

суббота

1500 – 1600

Мамышева М.В.

Физиология растении

суббота

1500 – 1600

Ергалиев А.С.

Экология человека

суббота

1500 – 1600

Газизова Л.Н.

Сердечно-сосудистая система человека

суббота

1500 – 1600

Жумагазиева А.

Раздел низщиие растении

суббота

1500 – 1600

Мулдаханов Н.Р.

Популяция

суббота

1500 – 1600

Кадисова Г.Н

Строения цвета. Плоды

суббота

1500 – 1600

Дарбаева Т.Е.

Раздел растения. Лишайники

суббота

1500 – 1600

Чекалин С.Г.

Биоценоз. Агробиоценоз

суббота

1500 – 1600

Рустенова Р.М

Высшая нервная система

суббота

1500 – 1600

Кадисова Г.Н.

Раздел высшые растении

суббота

1500 – 1600

Байдулова Л.А.

Происхождение жизни на Земле

суббота

1500 – 1600

Альжанова Б.С.

Биосфера и Ноосфера

суббота

1500 – 1600

Рустенова Р.М.

Ангиология

Өтетін орны/место проведения: 5 корпус, 8-9 аудитория

Кафедраның кәсіби-бағдар беру

жұмысына жауапты:                                 Бисенгазиева А.С.