№ п/п

Аты-жөні, тегі

Лауазымы, ғылыми дәрежесі

1

Сдикова Г.Ж.

х.ғ.к., доцент, каф.меңг.

2

Мендалиева Д.К.

х.ғ.д., профессор

3

Череватова Н.К.

х.ғ.к., доцент

4

Кунашева З.Х.

х.ғ.к., доцент

5

Гумаров М.Х.

х.ғ.к., доцент

6

Есеева Г.Б.

аға оқытушы

7

Кубашева Р.Н.

аға оқытушы, магистр

8

Сейфуллина Б.С.

аға оқытушы, магистр

9

Исполова А.Ж.

оқытушы, магистр

10

Мукашева М.М.

оқытушы, магистр

11

Мизанова Н.В.

оқытушы, магистр

12

Мендыгалиева А.Е.

оқытушы, магистр