1. Ғылыми әлеует және оның перспективалары

1.1. Кафедраның штаттық ПОҚ-ның ғылыми әлеуеті
Ғылыми дәрежені арттыру 2009-2011 жылдарға арналған кафедраның даму жоспарында әлеуетті 45%-ға жеткізу деп жоспарланған. Биылғы оқу жылында алдыңғы оқу жылдарымен салыстырмалы қарағанда төмендегідей өзгерістер байқалады:

Кафедра атауы

2008-2009

2009-2010

2010-2011

 

Жалпы саны

Ғылымми әлеует, %

Жалпы саны

Ғылымми әлеует, %

Жалпы саны

Ғылымми әлеует, %

Физика және математика

20

40

28

45

33

45

3 жылдық салыстырмалық талдау ғылыми дәрежесі бар оқытушылардың штаттағы мұғалімнің сандық үлесінің 45 % дейін өскендігін көрсетеді.

2011 жылдың қыркүйегінен бастап 16 штаттық және 8 қосымша оқытушылардың 10-ы ғылыми әлеуетті, оның ішінде 9-ы ғылым кандидаты, 3-еуі профессор: Коган Е.Я. - РФ оқу бағдарламалары орталығының Самара филиалының директор, профессор, ф-м.ғ.д., Кузьмичева А.Е. - Батыс Қазақстан Мемлекеттік университеті, профессор, ф.-м.ғ.к., Бактыбеков К.С. – ғарыштық технологиялар ғылыми-білім беру зертханасының меңгерушісі, профессор, ф.-м.ғ.д., 5 доцент, 3 ф.-м.ғ.к., 5 аға оқытушы.

1.2. Магистратура мәселелері
2011-2012 жылында «Математика» мамандығы бойынша 1 курста – 5 магистр грантта, ал 1 магистр ақылы негізде оқиды. 2 курста «Математика» мамандығы бойынша – 5 магистр грантта негізде оқуын бітіреді, «Физика» мамандығы бойынша 1 курста – 5 магистр грантта және 1 магистр ақылы негізде оқиды.
Соңғы 3 жылдық салыстырмалық талдау 2010-2011 оқу жылында магистрлардың саның 6–ға дейін артқандығын көрсетеді:
2008-2009 – 1 магистрант,
2009-2010 – 5 магистрант,
2010-2011 – 6 магистрант
2011-2012 – 12 магистрант
Кафедрада 2011 жылдың қыркүйегінен бастап 2 математик магистрі – Неталиева Фарида Серикбаевна, Батыршинова Балсекер Тукпатовна жұмыс істейді.
2009-2011жж «Математика» мамандығы бойынша магистратурада грантта Неталиева Ф. оқыды және оқуды бітіргеннен кейін кафедрада оқытушы болып жұмысқа кірісті.
2011 жылы магистратураға 2 оқытушыны  Ресей федерациясына жіберіп отырмыз:
Муратова Ж.М. - Мәскеудегі Ресей халықтар достастығы университетінде «Қолданбалы математика және информатика» мамандығы бойынша және
Маулешова Г.С. - Новосибирск мемлекеттік университетінде федеральды бюджет есебінен өз білімдерін одан әрі қарай жалғастырады.
2011 жылы «Физика» мамандығы бойынша магистратураға  2 кафедра оқытушысы түсті: Искалиева А.У және Кажмуханова Г.Ш.
Жакиев Н.К. - Гумилев атындағы Евразиялық мемлекеттік университетінің жанында PhD докторантураға түсті.   

1.3. PhD докторантураға маман дайындау, кафедрадағы магистрлерді оқыту жоспары
«Математика» және «Физика» мамандығы бойынша магистратурадағы оқу үрдерісі 2011 жылғы ГОСО бойынша жүргізіледі. Оқу мерзімі 2 жыл.

1.4. Білім жетілдіру жоспарының орындалуы (бармағандар тізімі)
Біліктілікті арттыру курстарынан өту жағдайы

 

2009-2010

2010-2011

РФ біліктілікті арттыру курстары

Физмат

Орлова Л.Г.
Жусупкалиева Г.К. -
Қаз.Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университеті

Боранбае
ва Г.

 

 

2011 ж
«Нанотехнология – биоматериалдар мен органикалық емес материалдардың түйісуіндегі шек ретінде» бағдарламасы бойынша біліктілікті жетілдіру курсы өткен Искалиева А.У., Кажмуханова Г.Ш., Мымрина Н.В., Кадырова Г.М., Жусупкалиева Г.К.

2008ж
Жумагалиева А.Е., Карасаева А.И., Орлова Л.Г., Джумашева А.А.,Жарылгапова Д.М.,Жубанышева З.Ж., Искалиева А.У.,Боранбаева Г.С.

 

2010ж
23-24.12 - сертификат Привожского центра образовательных программ: Уланов Б.В., Жумагалиева А.Е., Карасаева А.И., Орлова Л.Г., Джумашева А.А., Жарылгапова Д.М., Жубанышева З.Ж., Искалиева А.У., Кажмуханова Г.Ш., Маулешова Г.С.,  Мулдагалиев В.С., Камкиева Ж.С., Сырым Ж.С., Мымрина Н.В., Кузьмичева А.Е., Пугачева И.Н., Акимова С.М., Медешова А.Б., Атушева М.К., Жусупкалиева Г.К.
2011ж
17.05-17.05.2011 – сертификат Ресей халықтар достастығы университетінің «Тілдің үш тұғырлығы»: Кульжумиева А.А., Кажмуханова Г.Ш., Искалиева А.У., Жарылгапова Д.М.

2011ж
21.12 - сертификат Привожского центра образовательных программ:
«Разработка  модульных программ» Уланов Б.В., Жумагалиева А.Е., Орлова Л.Г., Жубанышева З.Ж., Искалиева А.У., Кажмуханова Г.Ш.,   Сырым Ж.С., Кузьмичева А.Е., Кульжумиева А.А., Алеуова З.Ж, Неталиева Ф.С., Кадырова Г.М., Батыршинова Б.Т.

«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес Кульжумиева А.А. ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттелді (2011 жылы).

2. Ғылыми зерттеулер, олардың нәтижелері
2.1 Кафедраның ғалымдарының зерттеулері, кафедралық тақырыптар, нәтижелері
Физика және математика кафедра ұжымы «Проблемы и организация профильного обучения в школах», «Мектептерде білім беруде ақпараттық технологиялар және қазіргі заман мектептеріндегі инновациялық үдерістер», «Физикалық процестер мен құбылыстардың компьютерлік моделдеуі», «Содержание технологии формирования компетентностей педагогов в создании компьютерных средств» тақырыптар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады.
Интернет арқылы оқытушылар жаңа ақпараттар алып, өз беттерімен жаңа пәндерді меңгеруде зертханалық-практикалық жұмыстарды жаңартып отырады. Кредиттік оқу жүйесіне байланысты силлабустар мен ПОӘК құрастырып, сабаққа қолдануға көптеген электрондық оқулықтарды өңдеп, шығарды.
Оқытушылар өздерінің ғылыми және педагогикалық біліктілігіне сәйкес ҒЗЖ жүргізеді, университеттік, республикалық және облыстық ғылыми конференцияларға қатысады. Кафедра ПОҚ-ы студенттерді университет шеңберінде ғылыми семинарларға, конференция, пәндік олимпиадаларға қатыстырады.
2011-2012 ж. жоспарланған оқу әдістемелік құрылымы баспаға дайындалды. Оқытушылардың оқу әдістемелік ұсыныстары оқу процеске енгізілуде.

2.2 Институт/факультеттің жұмысы
Физика және математика кафедрасының жанындағы ғылыми орталықтары жоқ.

2.3 Өткізілген ғылыми конференциялар, семинарлар, байқаулар
2011 жылы қараша айында физика және математика кафедрасы бойынша Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 20-жылдығына орай төмендегі шаралар өткізілді:
1. Әдістемелік апта.
2. Кураторлық ашық сағаттары (4401 тобы – куратор А.И. Бегеева, 4201 тобы – куратор Б.Т. Батыршинова, 4101 тобы – З.Ж. Алеуова, 4102,4104 тобы – куратор Ф.С. Неталиева, 4204, 4304 куратор – А.У. Искалиева, 4203, 4303 тобы - куратор С.Ж. Сырым)
3. Аға оқытушы А.И. Бегееваның 4201 тобында ашық сабағы
4. Студентер, магистранттар және оқытушыларға арналған профессор А.Е. Кузьмичеваның «Әлемнің физикалық көрінісі» атты авторлық бағдарламасының презентациясы.
5. «Математика» және «Физика» мамандығы бойынша 1-4 курс студенттерге арналған олимпиадасы.
6. Профессор Е.Я. Коганның өткізуімен магистранттармен семинар  «Моделирование явлений природы, социальных и экономических процессов»
7. Оқытушыларға арналған профессор Е.Я. Коганның өткізуімен семинар «Разработка модульных программ»
2011 жылы 4 қараша күні  М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Академическая мобильность в вузах Республики Казахстан: опыт и перспективы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы өтті.
«Роль и некоторые вопросы академической мобильности в повышении качества образования» - Кузьмичева А.Е, Кульжумиева А.А., Мымрина Н.В., Неталиева Ф.С.
Мақала авторларының педагогикалық жұмыстағы академиялывқ ұтқырлық бағдарламасын іске асыру тәжірибелері шектеулі. Сондықтан мақалада олардың тек қана академиялық ұтқырлықтың өзара ғылыми және ғылыми-әдістемелік байланыстардың бекітілуі мен білім беру сапасын арттырудағы маңызы туралы кейбір ойлары келтірілген. 
Студенттік алмасу бойынша Калмыцкий Государственный университетінен 2 студент «Физика» мамандығы бойынша 3 курска келіп оқып отыр, олар Амбыкова Юлия мен Шакирова Герел.
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-де  on-line семинар «Выполнение параметров Болонского процесса в ЗКГУ им. М.Утемисова» өтті. Сол семинарға ф.-м.ғ.к., доцент А.А. Кульжумиева - «Разработка образовательных программ по европейским стандартам по специальности физики и математики» қатысты.

2.4 ПОҚ Ғылыми басылымдары тізімі (республикалық, халықаралық, алыс шетелдік, ЖАК тізіміндегі басылымдағы мақала, монография)
Халықаралық мақалалар

 1. Кузьмичева А.Е., Мымрина Н.В., Орлова Л.Г. Вопросы истории в обучении математике, физике, астрономии // Материалы Международ. научно-практ. конф., посвященной Г. Тукаю, Орал. – мамыр, 2011.
 2. Жарылгапова Д.М., Мухамбетова Г.Г. Формирование у студентов мотивации к самообразованию с применением компьютерных программ // Материалы IV научно-практ. конф., РХДУ, Мәскеу. – сәуір, 2011.
 3. Жарылгапова Д.М., Сырым Ж.С. Самообразование как фактор развития образования в течении жизни // Материалы Международ. научно-практ. конф. «Социальная работа в поликультурном пространстве», Ижевск. – мамыр, 2011.
 4. Кузьмичева А.Е, Кульжумиева А.А., Мымрина Н.В., Неталиева Ф.С. «Роль и некоторые вопросы академической мобильности в повышении качества образования» // Материалы Международ. научно-практ. конф. «Академическая мобильность в вузах Республики Казахстан: опыт и перспективы», Орал.-қараша, 2011, 59-60
 5. Кульжумиева А.А. Conditions of the solution periodicity for system of

partial differential equations // Международная конференция  молодых   
ученных «Математическое моделирование фрактальных процессов,
родственные проблемы анализа и информатики». – Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик,  5 – 8 декабря 2011.
Алыс шетелдік мақалалар

 1. Кузьмичева А.Е., Мымрина Н.В., Искалиева А.У. Особенности контроля и оценивания достижений обучаемых при изучении элективных курсов по физике // Матеriаly VII Мiеdzynarodowej naukowi-praктycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki-2011», Варшава 2011, V. 9 Pedagogicznt nauki.
 2. Кульжумиева А.А. Periodic solution of quasi-linear system with constant coefficients on diagonal // The 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS) Baku, Azerbaijan, 1-3 July, 2011

ЖАК тізіміндегі басылымдағы мақалалар

 1. Кузьмичева А.Е., Мымрина Н.В., Искалиева А.У. Системный подход в организации элективных курсов при обучении бакалавра // Вестник ЗКГУ, №1, 2011.
 2. Мымрина Н.В., Орлова Л.Г. Формирование ключевых компетентностей на занятиях по математике // Вестник ЗКГУ, №1, 2011.
 3. Сафуллин Е.Н. Компьютерлік моделдеу көмегімен математика есептерін шешу // БҚМУ Хабаршы, №1(41), 2011.
 4. Карасаева А.И. Топологические группы с дополняемыми бесконечными замкнутыми подгруппами//«Поиск» №4(2) 2011г

Оқулық дайындау

 1. Медешова А.Б., Мухамбетова Ғ.Г., Амантурлина Г.К. Информатиканы оқыту теориясы және әдістемесі. РОӘК жіберілді, наурыз, 2011.
 2. Медешова А.Б. Информатика. РОӘК шешіміне ие, баспаға берілді, мамыр, 2011.
 3. Медешова А.Б., Габдуллаев Д.Г. Компьютер архитектурасы. ҚР БжҒМ ЖОО ассоциациясына жіберілді, мамыр, 2011.

Оқу-әдістемелік құрал дайындау

 1. Бегеева А.И. Планиметрияның дәлелдеу есептері. РОӘК жіберілді, 2011.

2.5 Студенттік ғылыми-зерттеу жұмыс (СҒЗЖ, СИЖ, ғылыми апталық, олимпиада)
Студенттер ғылыми жұмыстарын жазып, өз қызығушылықтары аймағында жұмыстанған. Студенттердің ғылыми зерттеу жұмысы өзекті мәселелермен тығыз байланыста іске асырылуда. 12 жылдық білім беру бойынша, инновациялық оқыту технологиялары саласында ізденіс жұмыстары қызу жүргізілгені байқалып отыр. Халықаралық және республикалық ғылыми және психологиялық олимпиадаларға қатынасатын студенттердің санын және сапасын арттыру керек. Ғылыми зерттеу жұмысымен айналысатын студенттердің санын көбейту қажет. Ғылыми үйірмелерге белсенді қатысатын студенттерді ынталандырып отырған абзал.
Ғылыми үйірме жұмыстары
Кафедрада биылғы оқу жылынан бастап «Математика» және «Жас физик» атты үйірмелер жұмыс жасайды. Үйірме жетекшілері – ф.-м.ғ.к., доцент А.Е. Жумагалиева және п.ғ.к., доцент Ж.С. Сырым. Жұмыстың мақсаты - олимпиадалық есптерді шешудің әр түрлі әдістерін меңгеру және олимпиадалық командасының дайындық резерві.

2.6 Институт/факультеттің Жас ғалымдар кеңесі, студенттік ғылыми қоғамы
Жас ғалымдар кеңесінің мүшелері Б.Т. Батыршинова

3. Халықаралық қатынастар

  1. Халықаралық байланыс, (кафедралар бойынша қос диплом, студенттік алмасу, ПОҚ алмасу, бірлескен шаралар)

Название учебного заведения

Сроки договора

1

Европейское научное общество (г.Ганновер, Германия)

2008-неогр.

2

Вроцлавский университет Естествознания (г.Вроцлав, Польша)

2009-неогр.

3

Российский университет дружбы народов (г.Москва, Россия)

2008-2013

4

Создание Образовательного центра физико-математической школы Московского Государственного университета им.Л.В. Ломоносова

2001

5

Ульяновский Государственный университет (г. Ульяновск, Россия)

2006-2011

6

Самарский Государственный технический университет (г. Самара, Россия)

2006-2011

7

Институт земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн им.Н.В. Пушкова (Россия, Московская обл,  г.Троицк)

2009-2012

8

Ботанический институт им. Комарова РАН (о научном и научно-практическом сотрудничестве)

2002-неогр.

9

Институт Степи Уральского отделения РАН (г.Оренбург, Россия)

2010-2015

10

Оренбурский Государственный аграрный университет (г.Оренбург, Россия)

2010-2015

11

Калмыцкий Государственный университет

2011-2016

  1. Болашақ, өзге де бағдарламаларға қатысу (бакалавр, магистратура, тағлымдама).

«Математика» және «Физика» мамандықтарынан Болашақ программасында оқитындар қатыспайды.

Кафедра  ҒЗЖ жағдайына талдау (SWOT-анализ)

S (strength) - оңтайлы жақтары
Сильные стороны

W (weakness) - Әлсіз жақтары
Слабые стороны

Кафедра дәріжесінің деңгейі - 45%.
Инновациялық технологияларды жетілдіру және оқу үрдесіне енгізу.
Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу.

Оқутышылардың орташа жасы- 47 жас.
Зейнеткерлік жастағы дәріжелі оқытушылар -  3.
Барлығы кафедрада – 2 магистр жұмыс істейді

0 (opportunity) – жағымды мүмкіндіктер благоприятные воз­можности

Т (threat) – қауіптер
угрозы

2011-2012 оқу жылында БҚМУ магистратурасында  «Математика»және «Физика» мамандығы бойынша  - 16 магистрант. БҚМУ –да оқытушы болып жұмыс істейді- 2 магистр
2011-2012 оқу жылында  Муратова Ж.М. - Мәскеудегі Ресей халықтар достастығы университетінде «Қолданбалы математика және информатика» мамандығы бойынша және
Маулешова Г.С. - Новосибирск мемлекеттік университетінде федеральды бюджет есебінен өз білімдерін одан әрі қарай жалғастырады.
«Физика» мамандығы бойынша магистратураға  2 кафедра оқытушысы түсті: Искалиева А.У және Кажмуханова Г.Ш.
Жакиев Н.К. - Гумилев атындағы Евразиялық мемлекеттік университетінің жанында PhD докторантураға түсті.

-

 

Қорытынды және ұсыныстар:

 1. Оқытушылардың ғылыми жұмысы жоспарлы жүзеге асырылды.
 2. Ғылыми мақадлалар жариялауға кафедра мүшелері үлес қосады.
 3. Халықаралық аккредиттеуден өтуге физика және математика мамандықтары ұсынылып, өзіндік есеп дайындауға кафедра ұжымы ат салысады.
 4. 2012 жылы сәуір айында «Физика және математика» кафедрасы М.Өтемисов атындағы БҚМУ-нің 80-жылдығына физика-математика ғылымдарының докторы, академик А.Д. Таймановтың  95 жылдығына арналған «Тайманов оқулықтары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясың жоспарлап отыр.

 

 1. Пәндік олимпиадаларға, ғылыми жобаларға дайындықты күшейту жүргізіледі.