1. Ғылыми әлеует және оның келешегі

1.1 Факультеттің штаттық ПОҚ-ның ғылыми әлеуеті

(2015, 2016, 2017 ж салыстырмалы талдау)

Химия кафедрасы Жаратылыстану-география факультетінің 2017 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес жұмыс жасайды.

1-кесте. Химия кафедрасының штаттық ПОҚ-ның ғылыми әлеуеті (2015, 2016, 2017 салыстырмалы талдау)

Штаттық құрамы/ғылыми әлеует (штаттық)%

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

93% / 48%

93,3%/48%

81,25/42%

Химия кафедрасы бойынша профессор-оқытушылар құрамының 2017 жылғы ғылыми әлеуеті 42% құрап отыр. Талданып отырған 3 жылда кафедраның ғылыми әлеуетінің деңгейі төмендеуде. Қазіргі таңда кафедраның ғылыми әлеуетін арттыру жұмыстары жоғары деңгейде жүргізілуде (1-кесте).

2017-2018 оқу жылдарында жұмысқа жас оқытушылар мен магистрлер қабылданды:

2015 жылы –2 адам (Уразаева Д., Мархаметова Ж.)

2016 ж-2 адам ( Утепкалиева Г., Исполова А.)

2017 жылы-2 адам( Абдырахман Ә., Шамилова А.)

01.11.2016 ж. бастап химия кафедрасының оқытушысы Н.В.Акатьев А.Н.Несмеянов атындағы элементоорганикалық қосылыстар институтының аспирантура бөліміне түсті. Сонымен қатар 01.09.2017 ж. бастап химия кафедрасының оқытушысы Н.Н.Курмашева магистратура бөлімінің химия мамандығына оқуға түсті. Осыған орай кафедраның ғылыми әлеуетін күрт төмендеуі байқалып отыр.

Соңғы үш жылда жалпы кафедраның штаттық құрамы келесідей:

ЖЫЛ

Кафедраның жалпы құрамы (штаттағы оқытушылар)

Соның ішінде

Ғылым докторы

Ғылым кандидаты

Аға оқытушылар

Оқытушылар

2015

16

2

5

3

6

2016

14

2

4

3

5

2017

13

2

3

3

5

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының орта жасы – 42,38 ж, ал ғылыми әлеуеті бар ПОҚ орта жасы – 58,4 ж. Қазіргі уақытта профессор-оқытушылар құрамының үлесі – 42%. Кафедраның ПОҚ штаттық құрамының 13 адамның ішінде химия пәнін мемлекеттік тілде жүргізетіндері 11 адам, яғни 84,6%.

2017-2018 оқу жылындағы штаттағы ПОҚ сапалық және сандық сипаттамалары

Барлық ПОҚ (штат)

Ғылыми дәрежесі, %

Сабақты жүргізу тілі

Жасы

қазақ

орыс

ағылшын

30 дейін

30-45

45-50

50 және жоғары

13

42

11

8

5

5

3

1

4

Сабақты өткізудің тиімді әдісі тәжірибелі-бағытталған оқыту болып табылады. Оқу үрдісін оқу бағдарламасына сай өткізілу үшін тәжірибелі мамандардың қатысуымен жүргізіледі. БЗХТ және ОЗХТ мамандығында оқитын студенттерге, сонымен қатар 6М011200- Химия (магистратура) «Ғылыми –зерттеу жұмыстарының негіздері мен әдістемесі» және «Зияткерлік меншікті қорғау және патенттеу» пәндері бойынша профессор, т.ғ.д. Е.С.Айталиев лекция оқиды.

Сонымен бірге, жұмыс берушілер кеңесінің мүшелері, факультет кеңесі, ОЖБ және ЭПК комитет мүшелері магистранттарға мастер-класстар мен кеңес беру жүргізіп отырады. Аталып отырған жұмыстар тәжірибелі-бағытталған пәндерді оқу үрдісіне қойылатын талаптарға және мамандық қажеттіліктерін толық қанағаттандыру барысында жүргізіледі.

1.2 Магистратура мәселелері

Қазіргі уақытта химия кафедрасында 6M011200 «Химия» мамандығы бойынша 13 магистрант оқып жатыр.

- 2 курс: Ержанова Н., Диханбай Ә., Жұматов М., Құмарова Н., Жақан М., Мұханбетжанова Ж.,

- 1 курс: ҒайсаА., Курмашева Н., Хайруллина М., Ерошев О., Искакова А.,( көптілді 1,5 ж) Садуллаев Б., (көптілді 1,5 ж) Бисенова Алтынгул.,(академиялық демалыстан кейін).

- Ғылыми жетекшілері х.ғ.д., профессор Мендалиева Д.К., х.ғ.к., доцент Кунашева З.Х., х.ғ.к., доцент Сдикова Г.Ж.

Зерттеулер атаулары:

• Бұрғылау қалдықтарын комплексті утилизациялау технологиясын жасақтау;

• Физикалық химия саласында білім қалыптастыруда есептер шығарудың рөлі;

• Есеп шығару – оқушылардың химиялық оқыту сапасын жоғарылату құралы;

• Жоғары мектептегі химияны оқыту мәселелері.

Жыл бойынша магистранттар тізімі:

2015 жыл – 5 (2 грант, 3 ақылы).

2016 жыл – 6 (4 грант, 2 ақылы).

2017 жыл- 7 (4-IIж), (2-1,5ж), (1-1ж).

Магистранттар мемлекеттік грант және ақылы негізде оқиды. 2017 оқу жылында химия мамандығы бойынша 4 мемлекеттік грант, оның ішінде 2 грант ағылшын тобына бөлінді. Сонымен қатар 1 магистрант ақылы негізде оқуға түсті.

2017 жылдың жаз айында 7 магистрант Талапова Р., Серікұлы Н., Шамилова А., Маханова Н., Бижанов А., Жанбоз М., Нұрлыбайқызы Г. т.б магистрлік диссертация қорғады. Қазіргі таңда магистранттардың ішінде Шамилова А. қазіргі уақытта кафедраның оқытушысы ретінде жұмыс атқаруда.

1.3. Қазақстандық және шетелдік жоо-да PhD докторантураға маман дайындау мәселелері

Қазіргі таңда химия кафедрасының оқытушысы Н.В.Акатьев 01.11.2016 ж.бастап А.Н.Несмеянов атындағы элементоорганикалық қосылыстар институтының аспирантурада білім алуда.

2. Ғылыми зерттеулер, олардың нәтижелері (2015, 2016, 2017 жылдар бойынша салыстырмалы талдау)

2.1. Факультет ғалымдарының зерттеулері, кафедралық тақырыптар, ғылыми-зерттеу концорциумы аясында өткізілген зерттеулер нәтижесі.

Кафедраның ғылыми зерттеулері келесі бағыттарды жүргізіледі:

- фундаменталды ғылыми зерттеулер,

- қолданбалы ғылыми зерттеулер,

- жоғары және орта мектептегі химия оқыту мәселелері.

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстар бағыттарының саясатын таңдау облыс ерекшеліктеріне байланысты және мұнай және газ дамыту саласындағы аудандардағы өмір қауіпсіздігі мәселелерін шешуге негізделген.

Химия кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы келесі бағытта жұмыстануда: ғылыми зерттеу жұмыстары құрамында фосфоры бар бейорганикалық қосылыстарды синтездеуге, оларды тыңайтқыштар мен коррозия ингибиторлары ретінде пайдалануға, Батыс Қазақстан облысының бұрғылау шламның пайдалану технологияларын дамытуға, жоғары және орта мектептегі оқыту мәселелері және т.б.

Жүргізілетін ғылыми-зерттеулер ғылыми-әдістемелік сипатамаға ие, яғни электрондық оқулықтарды құру және іске асыруға, студенттердің ғылыми дүниетанымды қалыптастыру арқылы интеграциялық экологиялық білім беруге, дайындықтың кез келген деңгейі бар, әр түрлі мектептерде химия сабақтарында оқыту үрдісіне инновациялық технологияларды қолдануды зерттеуге бағытталған болып табылады.

Кафедраның ғылыми-зерттеулерінің бағыты - жоғары педагогикалық шеберлікке ие мамандарды даярлаудағы университеттің білім беру миссиясымен байланысты: «Жоғары және орта мектеп педагогикасы» (орта және жоғары білім беруде химияны оқытудағы құзыреттілік тәсіл қолдануды зерттеуге бағытталған қолданбалы ғылыми зерттеулер).

Кафедраның ПОҚ құрамы үнемі қала және облыс мектептерінің мұғалімдеріне, орта мектеп оқушыларына әрдайым ғылыми-әдістемелік көмек көрсетеді. Барлық деңгейдегі химиялық олимпиаданы дайындауға, өткізуге қатысады. Сонымен қатар химия оқытудың жаңа технологиялары бойынша қоғамдық дәріс оқылады.

Кафедраның профессорлары мен доценттері дәрістер оқып, практикалық және зертханалық сабақтар жүргізу және оқыту мен білім беру процесін ұйымдастыруға белсенді түрде қатысады.

2.2. Ғылыми орталықтардың жұмысы

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті ректорының 2012 жылғы 23 қазан күнгі № 013-539 жарлығы бойынша химия кафедрасында химиялық зерттеулер мен технологияның ғылыми орталығы құрылып, өз жұмысын бастады.

Орталықтың директоры х.ғ.д., профессор Д.К. Мендалиева болып табылады.

Орталықтың негізгі мақсаты –студенттер мен магистранттардың ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастырып, өткізу және ғылыми жобаларды орындау.

Орталықтың негізгі міндеттері:

1. Химия және химиялық технология салаларында фундаменталды және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу;

2. Ғылыми зерттеу жобаларына, гранттық бағдарламаға қатысуға конкурстық құжаттар даярлау;

3. Ғылыми-әдістемелік жұмыстарға қатысу.

Соңғы үш жылдағы республикалық бюджет және шаруашылық келісімшарт есебінде келесі тақырыптар бойынша ғылыми жобалар жүзеге асырылды:

2017-2018 оқу жылы Білім және ғылым министрліктің тапсырысы бойынша доцент, х.ғ.к. Кунашева З.Х. ғылыми жоба жоспарлануда.

2.3. Өткізілген ғылыми конференциялар, семинарлар, байқаулар,

дөңгелек үстелдер.

Кафедра оқытушылары жалпы білім беретін мектептер мен тығыз байланыста болып, конференцияларға, симпозиумдарға, дөңгелек үстелдерге қатысты.

20-қараша 2017 жылы мал шаруашылығындағы ерен енбегі үшін, ауылшаруашылықтың дамуына қосқан үлесі, бие сауатын аппаратты жетілдіру жаңалығы және жоғары кәсіби біліктілігі үшін «Алғыс хатпен» Айталиев Ермек Сатпайұлы марапатталды.

2017 жылы Ермек Сатпайұлын жылқы дамытудағы ғылыми жетістігі үшін , соның ішінде қымыз өндірудің өндірістік бағыттағы технологиясына сіңірген еңбегі үшін азық-түлік бағытындағы жергілікті жылқы тұқымдарының Республикалық палатасының төрағасы а.ғ.қ., Қазақ ССР-ы премиясының лауреаты С.С.Рзабаев құрмет граматосымен марапаттады.

27 қазан 2017жылы Сейфуллина Б.С. ҚР-ның Білім және ғылым министрлігі, «Nazarbaev University Graduate School of Education» ЖМ (NUGSE), М.Өтемісов атындағы БҚМУ ұйымдастырған Менеджмент және кадрларды даярлау саласындағы үздік халықаралық стандарттар негізінде педагогикалық мамандықтар бойынша отандық және шетелдік мамандардың оқытуын ұйымдастыру аясында 20 академиялық сағат көлемінде « Жаңартылған білім берудің тиімді оқыту әдістемесі» тренингін аяқтады.

27 қазан 2017жылы Сейфуллина Б.С. ҚР-ның Білім және ғылым министрлігі, «Nazarbaev University Graduate School of Education» ЖМ (NUGSE), М.Өтемісов атындағы БҚМУ ұйымдастырған Менеджмент және кадрларды даярлау саласындағы үздік халықаралық стандарттар негізінде педагогикалық мамандықтар бойынша отандық және шетелдік мамандардың оқытуын ұйымдастыру аясында 20 академиялық сағат көлемінде «Критериалды бағалау жүйесі» тренингін аяқтады.

2017 жылы Мендалиева Д.К. Батыс Қазақстан облысының дарынды балаларға арналған мамандандырылған «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» мектеп-лицей-интернаты атынан болашақ жастарға білім беру мен тәрбие беру ісінде маңызы зор еңбегі үшін «Алғыс хатпен» марапатталды.

2.4 Ғылыми басылымдарында жарияланған ПОҚ мақалаларының тізімі /републикалық, халықаралық, алыс шетелдік, ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ғылыми басылымдар тізіміндегі мақалалар, монографиялар/.

Кафедра

ҚР көлеміндегі мақалалар

оның ішінде БжҒ саласындағы бақылау комитеті тізіміндегілер

Шетелдік мақалалар

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Химия

0

19

20

1

3

5

0

3

7

2017 жылғы басылымдарда жарық көрген ғылыми мақалалар

Автор (лар)

Атауы, басылым

Жылы, көлемі

ҚР көлеміндегі мақалалар

1

Сдикова Г.Ж., Жанбоз М.Г.

Методология мембранной технологии очистки сточных вод.

Аймақтық ғылыми-практикалық конференция материалдары жинағы

«Ивановские чтения-

2017» 27 қыркүйек 2017 ж., 234-238 бет

2

Сдикова Г.Ж., Хайруллина М.Ш.

Формирование экспериментальных методических компетенций будущих учителей химии на основе проблемного обучения.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің 85 жылдығына арналған.Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары
 «Наука и образование в глобальном мире», 

19-20 қазан 2017 ж.

2 том 180-183бет.

3

Абдырахман Ә.Қ., Құдайберген А.М.

Орта мектептерде химия пәнін ағылшын тілімен кіріктіре оқыту.

«Иванов оқулары-2017»

27.09.2017ж.196-199бет

4

Сдикова Г.Ж., Жұматов М.Ж.

Самостоятельная работа студентов как средствообеспечения качества изучения неорганической химии

«Иванов оқулары-2017»

27.09.2017ж.200-203бет

5

Кунашева З.Х., Ержанова Н.С.

Водостойкие модифицированные композиционные материалы на основе местных сырьевых ресурсов

«Иванов оқулары-2017»

27.09.2017ж.203-208бет

6

Мизанова И.В., Утепкалиева Г.И.

Буровой шлам в качестве минерального компонента для строительства дорожных покрытий

«Иванов оқулары-2017»

27.09.2017ж. 208-211бет

7

Мендыгалиева А.Е. Ирзабекова М.А.

11-сыныпта спирттер тақырыбын оқыту әдістемесі оқыту әдістемесі

«Иванов оқулары-2017»

27.09.2017ж. 211-216бет

8

Мендыгалиева А.Е., Қошан Г.Қ.

Органикалық химияны оқытудағы бастапқы білім қалыптастыру

«Иванов оқулары-2017»

27.09.2017ж.217-224бет

9

Мендыгалиева А.Е.

Тікелей айдалған нафтаның тазалау технологиясы

«Иванов оқулары-2017»

27.09.2017ж

224-230 бет

10

Череватова Н.К., Тажеякова С.Т., Мукаева А.Б., Наукеева С.Н.

Динамика физико-химических показателей природных объектов условно чистой и промзон г.Уральска

«Иванов оқулары-2017»

27.09.2017ж

231-234 бет

11

Утепкалиева Г.И.,

Мадиев М.Г.

Химическая фиксация атмосферного азота

«Иванов оқулары-2017»

27.09.2017ж

242-245бет

12

Ержанова Н.С., Ерошев О.Ж., Кунашева З.Х.

Өндіріс қалдықтарынан алынған модифицирленген гипсті байланыстырғыш негізіндегі композициялық құрылыс материалдарын алу әдістемесі

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары 19-20 қазан 2017 жыл. 2 том 138-141бет

13

Жақан М.Қ.

Эксперименттік жұмыстар жүргізу арқылы оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін қалыптастыру және дамыту

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары 19-20 қазан 2017 жыл. 2 том 142-144бет

14

Мендалиева Д.К.,

Курмашева Н.Н.

Аналитикалық химия пәні бойынша дәрістерді оқытудың ұйымдастыру формаларын жаңарту

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары 19-20 қазан 2017 жыл. 2 том 162-163 бет

15

Мендалиева Д.К.,

Құмарова Н.Ж.

Білім алушылардың аналитикалық химиядан өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары 19-20 қазан 2017 жыл. 2 том 163-167 бет

16

Мендалиева Д.К., Мұхамбетжанова Ж.Қ.

Электролиз тақырыбын оқыту арқылы металдардың қасиеттері мен оларды алу туралы білім қалыптастыру

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары 19-20 қазан 2017 жыл. 2 том 167-169 бет

17

Мендалиева Д.К.,

Садуллаев Б.Ш.

Химиядан негізгі ұғымдарды есептер шығару арқылы ағылшын тілінде білім қалыптастыру

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары 19-20 қазан 2017 жыл. 2 том 169-171 бет

18

Мендалиева Д.К. Талапова Р.Т.,

Химияның негізгі түсініктері мен заңдарын үш тілде оқыту – бүгінгі күн талабы

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары 19-20 қазан 2017 жыл. 2 том 185-188 бет

19

Мендалиева Д.К.,

Ғайса А.Қ.

Органикалық химия пәніндегі химиялық реакциялардың түрлері туралы мектеп оқушыларында білім қалыптастыру

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары 19-20 қазан 2017 жыл. 2 том 171-174 бет

20

Череватова Н.К.

Динамика содержания некоторых тяжелых металлов в фитомассе растений разных экологических зон г.Уральска

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары 19-20 қазан 2017 жыл. 2 том 203-205 бет

БжҒ саласындағы бақылау комитеті тізіміндегі

1

Сдикова Г.Ж., Жуматов М.Ж.

Самостоятельная работа студентов при изучении нового материала по неорганической химии.

БҚМУ хабаршысы. педагогикалық серия, №4, 2 (баспада).

2

Сдикова Г.Ж., Нұрлыбайқызы Г.

Роль информационных технологий в повышении эффективности в обучении химии

БҚМУ хабаршысы. Серия. Педагогика. - 2017. - №2 - 113 -121 бб.

3

Мендалиева Д.К.,

Бижанов А.М.

Химия пәнін тереңдетіп оқытылатын сыныптарда зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру

БҚМУ хабаршысы. Серия. Педагогика. - 2017. - №2 - 18-25 бб.

4

Кунашева З.Х.

Шамилова А.Ж.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру барысында бұрғылау шламдарын кәдеге жаратудың кешенді тәсілі арқылы технологиясын жасақтау әдістемесі

БҚМУ хабаршысы,-Орал 2017,- , №1 (65)-29-34 бб.

5

Мендалиева Д.К.,

Жақан М.Қ.

«Атом құрылысы » тақырыбын оқытуда оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекеттерін қалыптастыру және дамыту

Химик анықтамалығы. - 2017. - №5 (61) - 12-15 бб.

с.і.қазақстандық сілтеме қорына еңген ғылыми журналдарындағы мақалалар

Алыс және таяу шетелдегі мақалалар

1

Шамилова А.Ж., Кунашева З.Х., Ержанова Н.С.

IX Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

«World science: problems and innovations» «Модифицированные композиционные материалы на основе местных сырьевых ресурсов с улучшенными свойствами».

Пенза қ., 30.04.2017 ж.

2

Шамилова А.Ж., Ержанова Н.С.

VIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция,

«Современные тенденции в науке и образовании».

Москва қ., 27.01.2017 ж.

3

Курмашева Н.Н., Үмбет Ж. III

III Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

«Молодежь и наука: реальность и будущее», «Жергілікті өсімдіктерден сабын алу технологиясы».

Актобе қ.,

14.04.2017 ж.

.

4

Искакова А., Сдикова Г.Ж.

«Особенности билингвального обучения химии учащихся средней школы РК» ХХІХ Халықаралық ғылыми-интернет-конференция материалдарының жинағы

«Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»

Григорий Сковорода атындағы Переяслав-Хмельницкий мемлекеттік педагогикалық университеті

, Украина қ., №29, 2017 ж., 320-322бет.

5

Кунашева З.Х.

Шамилова А.Ж.

Исследование возможности разработки специальных цементов для для пенобетонных изделий
«Современные тенденции в науке и образовании», Мәскеу, 27 қаңтар 2017,-50-51 бб.

6

Ержанова Н.С.

Новые строительные материалы на основе модифицированных гипсовых вяжущих, полученных из отходов производства
«Современные научные исследования и разработки». Москва. - 2017. - С. 65-68.

7

Маханова Н.К., Артыкова Ж.К.

Рентгенді-флюорисцентті әдіспен мотор майларындағы күкіртті және микроэлементтерді анықтау және салыстыру
Science in UA.XXII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Актуальные научные исследования в современном мире» Переяслав-Хмельницкий. №2(22). 26-27.02.2017. 63-71бет.

с.і. ThomsonReuters, Elsevier,Scopus қорына еңген ғылыми журналдарындағы мақалалар

       

в.ч. статьи научных журналов входящии импакт-факторов РФ

 

-

-

-

2017 жылғы оқу әдістемелік басылымдар
 

Аты-жөні

Еңбектің атауы

Баспа табақ көлемі

Басылымның түрі

Тілі

Басылымға ұсынылу уақыты

1

Мендалиева Д.К.

Талапова Р.Т.

Элементтер химиясы (бейорганикалық химия пәнінен оқу құралы)

25 б.т.

Оқу құралы


Қазақша

Қаңтар

2017

2

Череватова Н.К.

Органикалық химия

I-V бөлім

2,5 б.т.

Оқу құралы

Орысша

Наурыз 2017ж.,

3

Череватова Н.К.

Органикалық химия

V-VIII бөлім

3,4 б.т.

Оқу құралы

Орысша

Наурыз 2017 ж.

4

Мендыгалиева А.Е.

Мұнай және газ химиясы

6,1 б.т.

Оқу әдістемелік нұсқау

Қазақша

Наурыз 2017 ж.

2017 жылы Thomson Reuters, Elsevier, Scopus қорына еңген ғылыми журналдарына дайындалған және жолданған мақалалар

Автор (лар)

Атауы, басылым

Ел атауы

       

ПОҚ Монографиялары 2017 ж.

Автор

Атауы, басылым

Жылы, көлемі, беті

1.

Череватова Н.К.

Современные представления о строении и свойствах органических веществ, механизмы органических реакций.

Орал, 2017ж

2,3 б.т.

2.

Череватова Н.К.

Ароматические соединения, механизмы органических реакций.

Орал, 2017ж

1,8 б.т.

2.5. ПОҚ ғылыми іс-сапарлары

Оқытушылардың аты-жөні

Тақырып атуы

Оқыту орны мен өту аралығы

Оқытудан өткен ұйымның атауы

Сағат саны

Аяқтау түрі

1

Кунашева З.Х.

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных (поверочных) лабораторий

22.05.2017ж.-29.05.2017ж.Алматы қ.

Қазақстан метрология институты

-

-

2

Кунашева З.Х.

Қазавтожол-Kazrtaffic-2017» халықаралық көрмесі

27.11.2017ж-08.12.2017ж.Алматы қ.

«Қазақстан автомобиль жолдары» атты ғылыми-зерттеу институты

-

-

3

Кунашева З. Х.

Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг тапсырысы бойынша саздық бұрғылау шламдары мен өндірістік қалдықтарды термиялық өртеуден кейін алынған күл сынамаларын арнайы сынақ және зерттеу жұмыстарын жүргізуге

02.11.2017ж.-07.11.2017ж/

18.12.2017ж.-24.12.2017ж.Саратов қ.

Н.Г.Чернышевский атындағы Саратов мемлекеттік университеті

-

-

4

Кубашева Р.Н.

Заманауи педагогикалық технология

26.05.2017ж.-12.06.2017 ж.

БЖ РБАИ АҚ УБАО Өрлеу

240

Сертификат 0206197

5

Сдикова Г.Ж.

ҚР БҒМ «Жоғары оқу орындары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білім беру мемлекеттік ұйымдары мамандарының біліктілігін жетілдіру және қайта даярлау» 224 бағдарламасына сәйкес жеделдетілген ағылшын тілдік дайындық курсы

12.06.2017-02.09.2017

Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

360

Сертификат

6

Сейфуллина Б.С.

ҚР БҒМ «Жоғары оқу орындары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білім беру мемлекеттік ұйымдары мамандарының біліктілігін жетілдіру және қайта даярлау» 224 бағдарламасына сәйкес жеделдетілген ағылшын тілдік дайындық курсы

12.06.2017-02.09.2017

Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

360

Сертификат

7

Утепкалиева Г.И.

ҚР БҒМ «Жоғары оқу орындары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білім беру мемлекеттік ұйымдары мамандарының біліктілігін жетілдіру және қайта даярлау» 224 бағдарламасына сәйкес жеделдетілген ағылшын тілдік дайындық курсы

12.06.2017-02.09.2017

Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

360

Сертификат

8

Курмашева Н.Н.

ҚР БҒМ «Жоғары оқу орындары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білім беру мемлекеттік ұйымдары мамандарының біліктілігін жетілдіру және қайта даярлау» 224 бағдарламасына сәйкес жеделдетілген ағылшын тілдік дайындық курсы

12.06.2017-02.09.2017

Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

360

Сертификат

9

Абдырахман Ә.Қ.

ҚР БҒМ «Жоғары оқу орындары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білім беру мемлекеттік ұйымдары мамандарының біліктілігін жетілдіру және қайта даярлау» 224 бағдарламасына сәйкес жеделдетілген ағылшын тілдік дайындық курсы

12.06.2017-02.09.2017

Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

360

Сертификат

10

Сейфуллина Б.С.

Республикалық студенттік пәндік олимпиадасы

26.03.2017ж.-03.04.2017ж.

Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

-

-

2.6. ҚР БжҒМ байқауларына ПОҚ қатысуы («үздік оқытушы», ғылым саласындағы сыйлықтар, ғылыми стипендиялар, «Аймақ-2050» жалпы ұлттық байқауы және басқалары).

Аты-жөні

Кафедра

Байқаудың атауы

Нәтижесі

1

-

-

-

-

2.8. ҚР БжҒМ Ғылым комитетінің 2015-2017 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру конкурсына ұсынылатын жобалар және шаруашылық келісімшарт аясында жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмысы туралы ақпарат

Жоба атауы

Тапсырыс иесі

Ғылыми жетекші

Ғылыми зерттеу топтарының құрамы

Қаржыландыру көлемі

Қорытынды нәтижесі

-

-

-

-

-

-

-

2017 жылы З.Х.Кунашеваның жетекшлігімен ғылыми-зерттеу жобасы орындалуда.

Ғылыми –зерттеу жобаларының атауы

Тапсырыс беруші ұйым

Қаржыландыру көлемі

Жоба жетекшісі

Кафедра

ҚР БҒМ Ғылым комитеті аясындағы гранттық қаржыландыру

1

Предоставление услуг по роазработке методологии использования буровых шламов на основании контракта АР/Д/17/0905

КПО б.в.

4000000

Кунашева З.Х.

Химия

                     

2.9. Факультеттің жас ғалымдар кеңесі, студенттік ғылыми қоғам, ғылыми үйірмелер.

Қала, ЖОО

Орны, жүлде атауы

Өту мерзімі

Пәні

Команда құрамы

Жетекшісі

Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

III-дәрежелі диплом

29-31.03.2017

Химия

Қоныспай Р.

Сейфуллина Б.С.

Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Сертификат

29-31.03.2017

Химия

Серікқызы Н.

Сейфуллина Б.С.

Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Сертификат

29-31.03.2017

Химия

Утепкалиев Д.

Сейфуллина Б.С.

2017 жылдың 24 сәуір мен 5 мамыр аралығында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «Жастар және ғылым» атты өткізілген конференцияға төмендегі студенттер қатысып жүлделі орындарға ие болды.

Кесте1

Қала, ЖОО

Орны, жүлде атауы

Өту мерзімі

Пәні

Команда құрамы

Жетекшісі

М.Өтемісов атындағы БҚМУ

жеке 1 орын

24.04-05.05.2017

Химия

Жақсымбетова Б.

Курмашева Н.Н.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ

жеке 3 орын

24.04-05.05.2017

Химия

Үмбет Ж.

Курмашева Н.Н.

Кесте 2

Қала, ЖОО

Жоба атауы

Орны, жүлде атауы

Өту мерзімі

Пәні

Студенттің аты-жөні

Жетекші

«БҚМУ «Ақиқат» пікір-талас орталығы»

«ЭКСПО-2017»халықаралық көрмесіндегі жобаларды Қазақстанға енгізуге бағытталған «Инновация –жастар өмірінде» облыстық байқау

Диплом 2 орын

2017

Химия

Валиева А.

-

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

«Мен жастарға сенемін!» атты студент жастардың Vреспубликалық патриоттық форумындағы «Еліміздің инновациялық дамуына менің қосқан нақты үлесім» атты студенттік әлеуметтік маңызы бар инновациялық жоба байқауы

Сертификат

2017

Химия

Валиева А.

-

2.10. Студенттердің ғылыми үйірмесі

Жыл

Ғылыми үйірменің атауы

Кафедра

Жетекші

Студенттер саны

1

2016-2017

«Менделеев Мұрасы»

химия

Мукашева
М.М.

41

2

2017-2018

Абдырахман Ә.Қ.

45

Кафедрада бірнеше жыл бойы «Менделеев Мұрасы» атты химия үйірмесі жұмыс жасайды.

Үйірменің міндеттері:

- Студенттердің химиядан білім деңгейлерін тереңдіп, дамыту;

- жаратылыстану пәндері бойынша танымдық қызығушылығын және шығаршылығын дамыту;

- студенттердің республикалық олимпиадаларға, конференция, семинарларға даярлау.

Қазіргі таңда үйірменің жетекшісі кафедраның оқытушысы Абдырахман Ә.Қ.болып табылады.

2017 жылы кафедраның жас оқытушылар мен толығуымен байланысты ғылыми үйірмелер мен мәселелік топтардың жұмыстары жандана түсті.

3. Халықаралық қатынастар

3.1 Халықаралық байланыс, (кафедралар бойынша қос диплом, студенттік алмасу, ПОҚ алмасу, бірлескен шаралар)

Кафедраның профессор-оқытушылары халықаралық деңгейде ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысуда. 2017 жылдың кафедра оқытушыларының халықаралық қатынастарының жалпы нәтижесі кестеде көрсетілген:

2017 жылы алыс және шет елдерге ПОҚ шығуы

Іс-шараның атауы

Қатысушы (Т.А.Ә)

Қай елдерге барды (мемлекет, қала, оқу орны)

Кету мерзімі

Қандай бағдарламамен Болашак/Erasmus Mundus/DAAD/және т.б немесе ЖОО есебінен/ демеуші/ өз еркімен

-

-

-

-

-

Жақын және алыс республикалардан профессор қонақтарды қабылдау және ПОҚ шығуы

Іс-шараның атауы

Қатысушы (Т.А.Ә)

Келген жері (мемлекет, қала, оқу орны)

Келген уақыты

Нәтиже

Академиялық ұтқырлық бойынша Баяндамалар/дәріс оқу және семинарлар өткізу/

мастер-класс

профессор Ханс- Дитера Барке

Германия, Мюнстер қ, г.Мюнстер университеті

04.02.2017-22.02.2017 ж.

SES жобасы аясында аға сарапшы pHD доктор, Мюнстер қаласының институтының (Германия) профессоры Ханс-Дитер Барке химия кафедрасында болған кезінде 5В011200-Химия, 5В072100-ОЗХТ, 5В072000-БЗХТ, 5В060600-химия студенттері мен 6M011200-химия магистранттарына «Заблуждения в химии», «Теория Бренстеда», «Теория кислот и оснований», «Introduction to chemistry.Grade 7, Worksheet “Acid/base + Red/Ox», «Methodology of teaching chemistry for university students», «History of chemistry, Didactics of chemistry» т.б. тақырыпта мастер - класстар мен семинарлар өткізді.

2017 оқу жылында кафедраның студенттерінің халықаралық жұмысы

Алыс/жақын шетелдерден білім алуға кафедрадан барған студенттер саны

2

ФИО

ЖОО атауы, қаласы

Оқыту тақырыбы

Қошан Г.

Пермь мемлекеттік ұлттық зерттеу университеті
01.02.2017-25.04.2017ж
Химиялық ақпаратты іздеу әдістемесі
 (2 кредит) – 72, органикалық қосылыстардың құрылымы мен қасиеттері
 (3 кредит)-108, Биологиялық процестердің химиялық негіздері (3 кредит), Координациялық химия (3 кредит)

Кульниязова А.Н.

Академиялық ұтқырлық бойынша

1

Әбибулла Заңғар Әлиасқарұлы

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
05.01-26.05.2017ж

Саясаттану (2кредит), жас ерекшелік физиологиясы (2кредит), аналитикалық химия (2кредит), физикалық химия (3 кредит), химиялық экология (3кредит)

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 2016-2017оқу жылдарында шетелдік студент екі семестр көлемінде кафедрада білім алды:

· Долина Миссисипи Университетінен, АҚШ 08.10.2016-05.01.2017, 10.04.2017-14.05.2017 аралығында 1 студент химия кафедрасында білім алды. (Lavester Deonte White);

Кафедрада халықаралық байланысты нығайту мақсатында келесі жоғары оқу орындарымен келісімшарттар жасалынды:

1. Н.Г.Чернышевский атындағы Саратов мемлекеттік университеті (Ресей);

2. Башқұрт мемлекеттік университеті (Уфа қ., Башқұртстан);

3. Саратов мұнай өңдеу зауыты завод (Сараманнан өту туралы келісімшарт).

2016-2017 оқу жылында кафедраның барлық мамандықтары ОПСБ-дан өтті.

3.2 «Болашақ» және өзге де бағдарламаларға қатысу (бакалавр, магистратура, тағлымдама)

Аты жөні

Аяқталу ж.

Оқыту елі және жоғары оқу орнын атауы

 

-

-

-

4. Кафедраның ҒЗЖ жағдайына талдау (SWOT-анализ)

S (strength) - оңтайлы жақтары

W (weakness) - Әлсіз жақтары

Кафедраның іс-әрекеті, толығымен немесе даралап аумақтың білім, ғылым және технология саласының сұранысын қанағаттандырады;

- Кафедраның оқытушылары ғылыми жобаларға қатысуы;

- Студенттердің академиялық ұтқырлығы

Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби білім PhD докторантура бағдарламасының іске асырылмауы.

шет тілін меңгеру деңгейінің төмен болуы.

-Көп тілділікті енгізу үшін шетел тілін меңгерген арнайы пән оқытушыларының болмауы

- ПОҚ мамандарының 30-50 жас аралығында ғылыми дәрежелі оқытушылардың жетіспеуі.

-Дәрежесі жоғары оқытушылардың азаюы

0 (opportunity) – жағымды мүмкіндіктер

Т (threat) – қауіптер

- ПОҚ мушелерінің жас мамандар санының өсуі

- Материалды-техникалық базаның нығаюы

- Кафедрада ғылыми дәрежелі мамандардың азаюы.

Кафедра меңгерушісі: Сдикова Г.Ж.