Нурмукашева Аэлита Джангельдыевна

магистр

Тегі Нурмукашева

Аты Аэлита

Әкесінің аты Джангельдыевна

Педагогикалық еңбек өтілі 5 жыл

E-mail Aelita-1987@mail.ru

 

СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

 1. Семинар по ресурсам Thomson Reuters на тему «Оформление статьи для публикации в международных изданиях.
 2. Научно-практический семинар «Современные лабораторные решения в промышленности и науке

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ

 1. d-элемент негізіндегі электродтардың Cu 2+, Zn 2+, Cd 2+ тұздары ерітінділеріндегі электроаналитикалық және термодинамикалық қасиеттері. Ғылым және Білім министрлігінің ғылыми журнал «Ізденіс _Поиск» Жаратылыстану және техника ғылымдарының сериясы. -2013. №2(2). –С.16-23
 2. Исследование путей предотвращения и удаления асфальто-смолисто-парафиновых отложений (АСПО) на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении. Ғылым және Білім министрлігінің ғылыми журнал «Ізденіс _Поиск» Жаратылыстану және техника ғылымдарының сериясы. -2015. №4(1). –С.161-164
 3. Жол құрылысында қолданылатын мұнай қалдықтарынан алынған битумның сапасын жақсарту. Сборник статей по материалам Регинальной научно-практической конференции «Новые технологии поиска и разведки залежей нефти и газа». – Атырау, 2016.
 4. Пути рационального использования углеводородных ресурсов в нефтедобывающих регионах. «Қазақстандықтар –блашағы біртұтас ұлт» Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының мақалалар жиынтығы/БҚИТУ. –Орал, 2016. –С.54-59
 5. Теңіз кен орнында табиғи газды күкіртсутектен аминді тазалау. «ЕАЭО шеңберіндегі ұлттық экономиканың бәсекелестік деңгейін арттыру» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы материалдары/БҚИТУ.-Орал,2017.-С.140-143.
 6. Жол құрылысында қолданылатын мұнай битумдарын зерттеу. Ғылым және Білім министрлігінің ғылыми журнал «Ізденіс _Поиск» Жаратылыстану және техника ғылымдарының сериясы. -2017. №1. – С.146-151.
 7. Улучшение эксплуатационных характеристик дизельного топлива с добавлением присадок Улучшение эксплуатационных характеристик дизельного топлива с добавлением присадок. Международный научный журнал-приложение Республики Казахстан «Ізденіс _Поиск» Серия:Химия, технология, недропользование, геология. -2018. №1(1). – С.208-212.

 

ШЕТЕЛДІК БАСЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

 1. Электроаналитические свойства титанового электрода в растворах электролитов. Материалы VIII Всероссийской конференции по электрохимическим методам анализа «ЭМА-2012» Уфа. 2012.-С.159

 

(ОҚУЛЫҚ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУЫ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

 1. 5В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының студенттеріне арналған «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» пәнінен зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Орал: - БҚИТУ, 2016.
 2. Методические указания к лабораторным и научно – исследовательским работам по аналитической химии для студентов 1 курса. Орал:-БҚИТУ,2016
 3. 5В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы студенттеріне арналған «Органическая химия» пәнінен әдістемелік нұсқаулық. Орал:-БҚИТУ,2016

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

 1. Көмірсутекті шикізаттарды өңдеу технологиясы
 2. ЖМҚ химиясы
 3. Химиялық экология
 4. Кәсіби бағытталған орыс тілі
 5. Аналитикалық химия
 6. Химиялық технологиялық процестердің қауіпсіздік негіздері
 7. Мұнай және газ химиясы