5B011300-Биология мамандығының білім беру бағдарламасы

 

Дайындық бағыты / Направление подготовки Білім / Образование / Education

Мамандығы / Специальность 5В011300 – Биология

5В011300 – Биология

5В011300 – Biology

Уровень/Деңгей Бакалавриат

Академиялық дәрежесі / Академическая степень 5В011300 «Биология» мамандығы бойынша білім бакалавры

Бакалавр образования по специальности 5В011300 «Биология»

The bachelor of education in the speciality 5B011300 «Biology»

Оқу түрі / Форма обучения күндізгі / очная / full-time

Оқу мерзімі / Срок обучения 4 жыл года / years (2018-2022)

5В011300-Биология мамандығы бойынша білім беру мақсаттары

5В011300-Биология мамандығының негізгі мақсаты:

– кәсіби қызметте қажетті фундаменталды білімді, іскерлікті және құзыреттілікті қалыптастыру;

- тілдік дайындық;

- экологиялық, дене және этикалық, құқықтық мәдениет пен ойлау мәдениетін қалыптастыру;

- жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру;

- патриоттық рухта тәрбиелеу, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, төзімділік, әр түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету.

1. Біліктілік пен лауазымдар тізбесі

Осы білім беру бағдарламасының түлегіне "білім бакалавры"академиялық дәрежесі беріледі.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығымен бекітілген Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман ретінде жұмыс өтіліне талап қойылмайды.:

- биология мұғалімі;

– биология пәнінің мұғалімі.

 

5В011300-Биология мамандығы бойынша білім беру мақсаттары

5В011300-Биология мамандығының негізгі мақсаты:

– кәсіби қызметте қажетті фундаменталды білімді, іскерлікті және құзыреттілікті қалыптастыру;

- тілдік дайындық;

- экологиялық, дене және этикалық, құқықтық мәдениет пен ойлау мәдениетін қалыптастыру;

- жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру;

- патриоттық рухта тәрбиелеу, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, төзімділік, әр түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету.

1. Біліктілік пен лауазымдар тізбесі

Осы білім беру бағдарламасының түлегіне "білім бакалавры"академиялық дәрежесі беріледі.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығымен бекітілген Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман ретінде жұмыс өтіліне талап қойылмайды.:

- биология мұғалімі;

– биология пәнінің мұғалімі.

2. Білім беру бағдарламасы түлектерінің біліктілік сипаттамасы

 

2.1 кәсіби қызмет саласы

5В011300-Биология мамандығы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіптік қызметін білім саласында жүзеге асырады.

ҰБШ бойынша біліктілік деңгейі-6.

2.2 кәсіптік қызмет объектілері

5В011300-Биология мамандығы бойынша білім бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері болып табылады:

- меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, барлық үлгідегі және түрдегі орта білім беру ұйымдары;

- техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары.

2.3 кәсіби қызмет пәні

Бітірушінің педагогикалық іс – әрекетінің пәні – жаңа құралдар мен әдістерді қолдана отырып оқыту, тәрбиелеу және т. б.; жаңа зерттеу әдістері, жабдықтар, Материалдар және т. б.; басқару-заманауи офистік жабдықтар, қарым-қатынас жасау іскерліктері, міндеттер шеңберін білу және т. б. болып табылады.

2.4 кәсіби қызмет түрлері

5В011300-Биология мамандығы бойынша білім бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады::

- білім беру (педагогикалық);

– оқу-тәрбиелік;

- оқу-технологиялық;

- ғылыми-зерттеу;

- жобалық;

- ұйымдастыру-технологиялық;

– өндірістік-басқарушылық;

- әлеуметтік-педагогикалық;

2.5 Кәсіби қызметтің функциялары

5В011300-Биология мамандығы бойынша білім бакалаврының кәсіби қызметінің функциялары::

- оқыту;

- тәрбие;

– кәсіптік бағдар беру;

- ғылыми-зерттеу.