3.3. 2018 жылғы өткізілген дөңгелек үстелдер тізімі

Дөңгелек үстел атауы

Өткізілген уақыты

1

«Эволюциялық теорияның қалыптасуына, дамуына үлес қосқан XVIII-XIX ғасырдың I-ші жартысындағы биолог ғалымдардың өмірі және олардың еңбектері

25.09. 2018 ж

2

Изучения особенности энтомофауны, сбора насекомых совершен экспедиционный выезд на памятник природы горы Большая Ичка

Сентябрь, 2018 г.

3

«Биоразнообразие позвоночных животных ЗКО», «Редкие и исчезающие животные ЗКО».

Март, 2018 г.

4

БҚО флорасы мен фаунасы

20.04.2018 ж

5

« Солтүстік Каспий маңының биоалуантүрлі-лігін сақтау және қалпына келтіру әдістері»

16.11.2018ж

6

«БҚО биоалуантүрлілігінің қазіргі кездегі экологиялық жағдайы

21.11.2018 ж.

3.4. 2018 жылда ұйымдастырылған экспедиция тізімі

Экспедиция өткізілген орны мен маршруты

Өткізілген уақыты

1

Большая Ичка, Коловертное, п.Бударино

Сентябрь, 2018 года

2

Январцевский лесхоз с целью изучения биоразнообразия животных. Орал қаласы.

21.11. 2018 г.

3

«Шипалы көл – Үлкен Сор»

02.06-04.06.2018 ж

4

Тьюлпан

30.04-02.05.2018 ж