2.4. 2018 ж. ПОҚ-тың жарияланған оқулықтары мен ғылыми әдістемелік құрал саны.

Автор аты-жөні

Оқу әдістемелік және оқулық атауы

Журналдар мен басылымдардың беті, номері және т.б.

1

Рустенов А.Р.,

Елеугалиева Н.Ж.

Ген инженериясы

2018 ж., 228 бет.

2

Рустенов А.Р.

Геномика с основами генетической инженерии

2018 ж., 304 бет.

3

Рустенов А.Р.,

Елеугалиева Н.Ж.

Генетика практикумы

2018 ж., 272 бет.

4

Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н.

Методическое пособие по изучению флоры и растительности

Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М.Утемисова, 2017. – 209 с. протокол №3 от 28.11.2017 г. ISBN 978-601-266-362-4

5

Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н.

Өсімдіктер қауымдастығын зерттеу әдістемесі

(Оқу-әдістемелік құрал)

Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М.Утемисова, 2017. – 219 с. протокол №3 от 28.11.2017 г. ISBN 978-601-266-370-9

6

Усиев Е.Т.,

Жароева А.Ғ.

1. «Балықтардың морфо-биологиялық ерекшеліктері және экологиясы» атты қазақ тіліндегі оқу-әдістемелік құралы.

Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Редакциялық баспа орталығы., 2018.95-б.