Раева Айдана Сатжанкызы

Педагогика ғылымдарының магистрі

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 1 жыл

Е-mail: raeva_as@mail.ru

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

1. «Advanced Course in Management of Environment Engineering and Biology–72 hours» курсы Прага қаласы,14-25 қазан 2014 жыл.

2. «Современные проблемы биологии» ғылыми семинар 33 сағат, Павлодар қаласы, 2014 ж.

3. «Актуальные проблемы биологии» курсы Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана қаласы, 3 маусым 2017 ж.

4. «Актуальные проблемы современной биологии и биомедицины» курсы Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана қаласы, 15 маусым 2018 ж.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

1. Тулегенова Ж.А., Спанбаев А.Д., Мендыгарина А.Б., Раева А.С. Батыс Қазақстан қамбаларында бидайды сақтау кезіндегі зақым келтіруші саңырауқұлақтарды анықтау//Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің Хабаршы ғылыми журналы № 2 (105)// 2015 ж. Астана қ.313-318 бет.

2. Тулегенова Ж.А., Раева А.С. Бидай тұқымдарының ауру қоздырғыштарының саңырауқұлақтық және бактериалдық биобақылау// «XXI ғасыр БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИОТЕХНОЛОГИЯСЫ» атты халықаралық ғылыми форумының материалдары, 2015 жыл, Астана қ, 105-107 бет.

3. Раева А.С. Бидай тұқымдарын қамбада сақтау кезінде зиян келтіруші саңырауқұлақ түрлері// Облыстық ғылыми – тәжірибелік конф.материалдары; «Иванов оқулары – 2018», - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2018.

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Экология және тұрақты даму, Өсімдіктер және жануарлар экологиясы, Цитология және гистология, Өсімдіктер физиологиясы, Оқушылардың физиологиялық дамуы, Биоэкология, Энтомология және өсімдіктерді қорғау, Адам және жануарлар физиологиясы, Адам анатомиясы