16 қараша күні Жаратылыстану-география факультетінде, Биология және экология кафедрасында "Солтүстік Прикаспийдің биоалуантүрлілігін сақтау және қалпына келтіру әдістері" атты дөңгелек үстел өтті.»

Дөңгелек үстел жұмысына биология ғылымдарының докторы, профессор Славомир Качмарек Ұлы Казимир университетінен (Польша, Быгдощ қ.), Орал обаға қарсы станциясының жұмыс беруші – мамандары, сондай-ақ кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы қатысты.

Дөңгелек үстелдің мақсаты-Солтүстік Каспий өңірінің биоалуантүрлілігін зерттеудегі ғылыми зерттеулерді үйлестіру.

Биология және экология кафедрасының меңгерушісі, А/ш.ғ. к., доцент Альжанова Б. С. кіріспе сөз сөйледі: "биологиялық әртүрлілік" түсінігі тірі нысандардың барлық аспектілерін қамтиды. Тірі жүйелердің көптеген элементтерінің, бірінші кезекте олардың түрлері мен тұтас кешендерінің жойылып кету қаупі, сондай-ақ ұйымның әртүрлі деңгейлеріндегі бірегей құрылымдар мен процестердің жоғалуына әкелуі мүмкін. Осының барлығы биоалуантүрлілікті сақтау проблемасын қазіргі заманның ең маңызды жаһандық проблемаларының қатарына жатқызуға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта зерттеудің келесі бағыттары өзекті:

  1. Биоалуантүрлілікті зерттеудің жаңа тәсілдері.
  2. Биоттың әр түрлі компоненттерінің биогеографиялық талдауы.
  3. Құрылымдық алуантүрлілік және оны зерттеу әдістері.
  4. Биоалуантүрлілікті сақтау және қалпына келтіру тәсілдері.
  5. Инвазиялық түрлер биоалуантүрлілік қаупі ретінде.