Сарсенова Асемгуль Нурсаиновна

жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі __2____жыл

Е-mail___ asem02.93@mail.ru_asemgulsarsenova93@gmail.com

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

1. ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасының негізінде қосымша кәсіби білім беру бағдарламасы бойынша 3 кредит (135 академиялық сағат) көлеміндегі курсын аяқтады (04.07.2015ж.);

2. М.Акмулла атындағы Башқұрт мемлекеттік педагогикалық университеті, Қосымша білім беру институтынан «Ғылыми зерттеудің әдіснамасы» атты бағдарлама негізінде біліктілікті арттыру курсынан өтті (Куәлік №022404154919, РФ, Уфа. 9.06.2016ж.);

3. Халықаралық «Заманауи дидактика» атты жобалық - оқу лабораториясында «Педагогикалық инноватика» тақырыбында 72 сағат көлемінде оқудан өтті. М.Өтемісов атындағы БҚМУ; Орал қаласы «Педагогикалық шеберлік орталығы» филиалы. Орал, 2018.

СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

1. «Иванов оқулары – 2015» облыстық ғылыми – тәжірибелік конференция. Орал, 2015.

2. «Махамбет оқулары – 7» атты дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 2015.

3. Thomson Reuters-ң 2 семинарына қатысқаны туралы сертификат (2,5 сағат.). Орал, 2016.

4. «Иванов оқулары – 2016» республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция. Орал, 2016

5. Международная научно-практическая конференция «VIIІ Торайгыровские чтения». Павлодар, 2016.

6. «Иванов оқулары – 2017» облыстық ғылыми – тәжірибелік конференция. Орал, 2017.

7. «Иванов оқулары – 2018» облыстық ғылыми – тәжірибелік конференция. Орал, 2018.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

1. Сарсенова А.Н. Солтүстік Каспий маңының су өсімдіктерінің сирек түрлері // Облыстық ғылыми – тәжірибелік конф.материалдары; «Иванов оқулары – 2015», - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2015. - Б. 69-73.

2. Дарбаева Т.Е., Сарсенова А.Н., Альжанова Б.С. Солтүстік Каспий маңының үштік дәуірлік реликтілері мен эндемиктері // Респ. республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары; «Махамбет оқулары – 7», - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2015. - Б. 182-185.

3. Дарбаева Т.Е., Сарсенова А.Н. В.В.Ивановтың деректері бойынша Солтүстік Каспий маңы өсімдіктерінің таксономиялық әртүрлілігі / «Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым» - магистранттардың ғылыми мақалалар жинағы: - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016. - Б. 11-15.

4. Дарбаева Т.Е., Сарсенова А.Н. В.В.Иванов деректері бойынша Солтүстік Каспий маңының су өсімдіктерінің биологиялық және экологиялық ерекшеліктері// Респ. республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары; «Иванов оқулары – 2016», - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016. - Б. 31-35.

5. Сарсенова А.Н., Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С. Солтүстік Каспий маңы флорасының зерттелу тарихы // Хабаршы. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті. Сериясы «Биология ғылымдары бөлімі». №4 (76). - Семей. 2016 ж. - Б. 142-146.

6. Дарбаева Т.Е., Сарсенова А.Н. Батыс Қазақстан облысы шегіндегі су жаңғағының (Trapa natans L.) қазіргі экологиялық жағдайы // Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы; «VIIІ Торайғыров оқулары», - Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ , 2016. - Б. 199 - 205.

7. Дарбаева Т.Е., Сарсенова А.Н., Альжанова Б.С. Су өсімдіктерін қорғау және тиімді пайдалану// Облыстық ғылыми – тәжірибелік конф.материалдары; «Иванов оқулары – 2017», - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2017. - Б. 28-34.

8. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Сарсенова А.Н., Удреева К.С. Жайық өзені бассейнінің жайылма ормандарының флористикалық зерттелу тарихы. // М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «Жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, 2017. - Орал:

9. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Сарсенова А.Н., Сарсенғалиева А.М., Ғалымжанова А. Батыс Қазақстан облысындағы жусан туысының әртүрлілігі. // Облыстық ғылыми – тәжірибелік конф.материалдары; «Иванов оқулары – 2018», - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2018. -Б.

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

1. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н., Сарсенова А.Н. Парциальные флоры меловых возвышенностей Общего Сырта в пределах Западно-Казахстанской области // Степи Северной Евразии: материалы VIIІ международного симпозиума /под научной редакцией членa-корреспондента РАН А.А. Чибилёва. – Оренбург: ИС УрО РАН, 2018. – 1181 с. (312 - 314 с.)

2. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н., Сарсенова А.Н. Редкие и исчезающие виды сосудистых растений дерновинноковыльных степей // Ботаника в современном мире. Труды XIV Съезда Русского ботанического общества и конференции «Ботаника в современном мире» (г. Махачкала, 18-23 июня 2018 г.). Т. 2: Геоботаника. –Махачкала: АЛЕФ, 2018. – С. 38- 40.

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Молекулалық биология, Өсімдіктер систематикасы, Микробиология және вирусология, Генетика, Кәсіби бағытталған шетел тілі, Оқу-зерттеу практикасы (ботаника, зоология)