Авторы

Атауы,басылым

Жылы, көлемі

1

Ержанова Н.С.

«Structure and properties of gypsum binders»

«Ғылым Авангарды» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік журнал 2018ж, 84-86 бет

2

Өмірзат Қ., Абдрахман Ә.Қ.

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы»

«Органикалық химияның заманауи мәселелері және оларды шешу жолдары» атты республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференциясының материалдары, 2018ж. 201-204 бет

3

Сейфуллина Б.С.

«Методика проведения лабораторных работ по химии с использованием инновационных технологий»

БҚМУ жинағы «Школа передового опыта»

2018ж , (басылымда)

4

Мизанова И.В.

«Методика решения расчетных задач по химии»

БҚМУ жинағы «Школа передового опыта» 2018ж , (басылымда)

5

Нурмукашева А.Д., Мухамбеткалиева А.Н.

«Улучшение эксплуатационных характеристик дизельного топлива с добавлением присадок»

«Ізденіс» жаратылыстану және техника ғылымдарының сериясы №1 (1)/2018 208-212 бет

6

Мендыгалиева А.Е.

«Оттекті құбыр әдісі арқылы полиэтиленнің жану қасиетін зерттеу»

Ясауи университетінің хабаршысы №1, 2018ж.78-86 бет

7

Ержанова Н.С.

Водостойкие модифицированные композиционные материалы на основе местных сырьевых ресурсов

«Иванов оқулары» конференциясы, Орал . 2017ж.202-207б.

8

Ержанова Н.С.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру барысында бұрғылау шламдарын кәдеге жаратудың кешенді тәсілі арқылы технологиясын жасақтау әдістемесі.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы.-

Орал, 2017. -№1 (65).-29-33бб.

9

Ерошев О.Ж.

Рухани дүниені қайта жаңғырту

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Орал 2018. Стр.125-126

10

Сдикова Г.Ж.

Сағатбаев М. М.

Рухани жаңғыру- еліміздің жаңа белестерді бағындырудағы басты қадамдарының бірі

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Орал 2018. Стр.66-67