І№

             ТАӘ

     Атауы

саны

  Цикл   (ғылыми   бағыт)

  Тіл

 Тапсыру      мерзімі

1

 Мендалиева Д.К.,

 Талапова Р.,   Мухамбетжанова Ж.

 «ХимияЖоғарғы сынып оқушыларына және  ЖОО-на түсуші талапкерлерге»

 254   бет

 Оқу құралы

 қазақша

 Қаңтар       2018

2

 Мендыгалиева А.Е.

 «Көмірсутекті шикізатты өндеу   технологиясы»

 135   бет

 Оқу құралы

 қазақша

 Қаңтар   2018

3

 Гумаров М.Х.

 «Органикалық химия   практикумы»«Алифатты қосылыстардың   химиясы»

-

 Оқу құралы

 қазақша

 Ақпан   2018

 В печати

4

 Мендалиева Д.К.,   Кумарова Н.,   Курмашева Н.Н.

 «Аналитикалық химия пәнінен зертханалық жұмыстар практикумы»

 212   бет

 Оқу құралы

 қазақша

 Наурыз

 2018

                                                     Көптілді білім беру топтарына

5

 Сейфуллина Б.С.

 «Analytical chemistry»

 211   бет

 Оқу құралы

 ағылшынша

 Ақпан   2018

6

 Сейфуллина Б.С.

 «Профессионально-ориентированный   иностранный язык» дя химических   специальностей»

 136   бет

 Оқу құралы

 ағылшынша

 Ақпан   2018

7

 Шамилова А.Ж.,

 Абдырахман А.К.

 «Organic chemistry.

 Course of lecture»

-

 Оқу құралы

 ағылшынша

 Наурыз

 2018

 басылымда