Булатова Қанжан Беймухановна

аға оқытушы

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі__48_ жыл

E-mail _Kanzan. bolatova_ @ mail.ru

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

М.Өтемісов атындағы БҚМУ үздіксіз білім беру орталығы «Қазіргі ЖОО-дағы педагогикалық үрдіс» курсында оқытудан өттім ( 24.12. 2013 ж – 23.01.2014 ж ).

Сертификат № 129

СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

1. «Иванов оқулары – 2014» аясындағы көрнекті ғалым, профессор М.М.Фартушинаның 85 жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми-тәжрибелік конференциясы. 26-27 қыркүйек 2014ж Орал қ.

2.«Махамбет оқулары-7» Республикалық ғылыми-практикалық конференция. 23 қазан, 2015ж Орал, 2015.

3.«В.В.Иванов оқулары» Аймақтық ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағы. Орал, 2015.

4. Научно-методологический семинар кафедры биологии и экологии ЗКГУ им. М.Утемисова посвященной 70-летию со дня рожденияР.М. Иркалиевой –Уральск, 2015

5. Е.А.Агелеув және А.З.Петренконы еске алуға арналған «В.В.Иванов оқулары-2016» //«Қазақстан экожүйсінің алуантүрлілігінің өзектік мәселелері» атты республикалық ғылыми –тәжрибелік конференция

6. Международная научно-практическая конференция «Проблемы сохранения биоразнообразия Казахстана и сопредельных территорий в природе и в коллекциях» 13-14 октябрь 2016 г. Алматы, 2016.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

1. «Батыс Қазақстан облысы аумағындағы табиғи-ошақ аурулары» (Л.А.Байдуловамен бірге) // «Иванов оқулары – 2014» аясындағы көрнекті ғалым, профессор М.М.Фартушинаның 85 жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми-тәжрибелік конференциясы материалдары жинағы. 26-27 қыркүйек 2014ж Орал, 2014. С.24-29.

2. Омыртқасыздар зоологиясынан оқу-дала сараманы (оқу-әдістемелік қурал) (Байдулова Л.А., Жароева А.Г. бірге). Орал, 2014. 5,6 б.т.

3. Эволюциялық ілім (оқу-әдістемелік қурал) Орал, 2014. 7,1 б.т. (Байдулова Л.А. бірге).

4. Эволюционное учение (Учебно-методическое пособие) Уральск, 2014. 8,1 п.л. ( соавтор Байдулова Л.А.)

5. Педагогикалық сараман (оқу-әдістемелік құрал). Орал, 2015. 6,5 б.т. (Байдулова Л.А. бірге).

6. Бұралқы иттер, олардың эпидемиологиялық маңызы. (студент К.Кашиевамен бірге) // «Махамбет оқулары-7» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағында. Орал, 2015. ІІ том Б.182-184.

7. Синантропные птицы. (Л.А.Байдуловамен бірге) //«Махамбет оқулары» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағында. Орал, 2015. Т.1, -Б

8. Шалғындық биоценозы бунақденелілерінің алуантүрлілігі. (Л.А.Байдулова, студент Д.Кужамұратовамен бірге). //«В.В.Иванов оқулары» Аймақтық ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағы. 25 қыркүйек 2015ж Орал, 2015. -Б. 61-68.

9.«Редкие млекопитающие Западно-Казахстанской области».Материалы научно-методологического семинара кафедры биологии и экологии, посвященной 70-летию со дня рожденияР.М. Иркалиевой (соавторы Б.С.Алжанова, Л.А.Байдулова). –Уральск, 2016. -150с

10.«Әріптес, үзеңгілес жолдас» сб. «Редкие млекопитающие Западно-Казахстанской области» Уральск, 2016. С. 14-18

11.«Батыс Қазақстан облысында кездесетін Қазақстан Респубюликасының Қызыл кітабына енген сүтқоректілердің қазіргі кездегі жағдайы» Материалы научно-методологического семинара «Редкие млекопитающие Западно-Казахстанской области» Уральск, 2016. С. 36-38

12.«В.В.Иванов оқулары» Республикалық ғылыми-практикалық конференция жинағында «Есенбай Агелеуев ұстаз, ғалым» (доцент Л.А.Байдуловамен бірге) қыркүйек 2016ж басылымнан шықты.

13.«Синантропты бунақденелілер – адам паразиттері және олардың эпидемиологиялық маңызы» (Зағыпарова А., Идеятолла А. 01315 топ студенттері бірге). Е.А.Агелеув және А.З.Петренконы еске алуға арналған «В.В.Иванов оқулары-2016» //«Қазақстан экожүйсінің алуантүрлілігінің өзектік мәселелері» атты республикалық ғылыми –тәжрибелік конференцияның ғылыми мақалалар жинағы. Орал 2016. С. 207-211

14.«Зоология мұражайының білім алушылардың экологиялық танымдылығын қалыптастырудағы орны» сб. Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы сохранения биоразнообразия Казахстана и сопредельных территорий в природе и в коллекциях» 13-14 октябрь 2016 г. Алматы, 2016. С.23-26.

ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

(ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

1. Омыртқасыздар зоологиясынан оқу-дала сараманы (оқу-әдістемелік қурал) (Байдулова Л.А., Жароева А.Г. бірге).М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттк университетінің редакциялық баспа орталығы. Орал, 2014. 5,6 б.т.

2. Эволюциялық ілім (оқу-әдістемелік қурал) М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттк университетінің редакциялық баспа орталығы Орал, 2014. 7,1 б.т. (Байдулова Л.А. бірге).

3. Эволюционное учение (Учебно-методическое пособие) РИО ЗКГУ им. М.Утемисова. Уральск, 2014. 8,1 п.л. ( соавтор Байдулова Л.А.)

4. Педагогикалық сараман (оқу-әдістемелік құрал). М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттк университетінің редакциялық баспа орталығы. Орал, 2015. 6,5 б.т. (Байдулова Л.А. бірге).

5.«Редкие млекопитающие Западно-Казахстанской области».Материалы научно-методологического семинара кафедры биологии и экологии, посвященной 70-летию со дня рожденияР.М. Иркалиевой (соавторы Б.С.Алжанова, Л.А.Байдулова). РИО ЗКГУ им. М.Утемисова. –Уральск, 2016. -150с

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Омыртқасыздар зоологиясы, Эволюциялық ілім, Зоология беспозвоночных, Зоология экология негіздерімен, Энтомология, Энтомология және өсімдіктерді қорғау