Утаубаева Алма Уахитовна

биология ғылымдарының кандидаты

Е-mail: wksu.biology@gmail.com

Жалпы педагогикалық жұмыс өтілі: 33 жыл

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

1. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті біліктілікті жоғарылату курсы. «Қашықтан оқытудың әдістері мен технологиялары» 28.01.2010 жыл

2. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. «Генетика» пәні бойынша біліктілікті жоғарылату курсы. Алматы 04-15.10.2010 жыл

3. Казпотребсоюз Қарағанды экономикалық университеті. «Гуманитарлық мамндықтар бойынша қашықтан оқытудың технологияларын жасақтау»17.02.2011 жыл

4. Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. Біліктілікті арттыру факультеті. Біліктілікті жоғарылату курсы (5В060800 "Экология" мамандығы бойынша). Куәлік № 424011. 22.11.2011 жыл

5. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Инновациялық білім беру технологияларын еңдіру».01.03.2012 жыл

6. «Болашак» халықаралық бағдарламасы. АҚШ, Колумбия Округі, Вашингтон қаласы, Джордж Вашингтон атындағы университет. 01.04.2016-01.10.2016

7. IELTS / NIS SPM in Uralsk 22.04.2017 - British Council, Certificate 17KZ000485UTAA001A 04.05.2017.

8. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Қазіргі заманғы педогогикалық технологиялар». ЖОО педогогикалық мамандықтарының оқытушыларына арналған біліктілікті жоғарылату курсының білім беру бағдарламасы. Орал. -240 сағат.

9. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Жаңартылған мазмұндағы ЖОО оқытудың жаңа педогогикалық технологиялары». 18.04-28.04.2018.

10. «45–hour professional development training conducted by American EL instructor Karen Terrell». Орал қ. ФМБ НЗМ (АҚШ Мемлекеттік Департаменті, Қазақстандағы АҚШ елшілігі қолдауымен НЗМ Педагогикалық Шеберлік орталығы ұйымдастырған курс). 26.11-07.12.2018.

СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция "Иванов оқулары", Орал. - 27.09.2018

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

· Аңқаты өзені аңғарының флорасының талдауы. // Жаңа ғасырдағы білім және ғылым. - Орал, 2013. - Б. 256-259.

· Бөкей ордасы ауданының Artemisia туысы өсімдіктеріндегі ауыр металдардың шоғырлану ерекшеліктері // Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Хабаршысы, 2013. - № 1. – Б.189-192.

· Утаубаева А.У. Есенаңқаты өзені аңғарының өсімдік жабынының қазіргі кездегіжағдайы және оны тиімді пайдалану бойынша ұсыныстар // ҚР ҰҒА Хабаршысы, Алматы, 2014. Б. 44-56. (Е. Жақсылықовпен бірге).

· Использование инновационных технологий на уроках биологии на английском языке // Профессор Фартушина М.М. 85 жылдығына арналған респ. ғылыми-тәжір. конф. материалдары «Иванов оқулары-2014». Б. 181-186. (соавторлар Панина О.А., Тайрова А.А.)

· Адамдағы тұқым қуалайтын аурулар және медициналық генетикалық кеңес беру // Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Хабаршысы. Биологиялық ғылымдар. Семей, 2014. - № 3 (67). С. 7-10. ( соавтор Гусманова А А.)

· Адам генетикасын зерттеу әдістері және олардың тиімділігі //Облыстық ғылыми-әдіскерлік журнал «Жайық әдіскері» № 2 (2). 2014. - Б. 4-7. ( А.Гусмановамен бірге)

· «Батыс Қазақстан облысы құрғақ дала зонасы жағдайындағы сүйекті дақылдардың биологиялық және экологиялық ерекшеліктері» // Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Хабаршысы. № 2 (74) 2016 жыл

· «Жас табиғаттанушылармен жерсіндірілген өрік ағаштарын отырғызу және күту жұмыстарын жүргізудің әдістемесі» // БҚМУ Хабаршысы. № 1 (61) 2016 жыл

· «Батыс Қазақстан облысы жағдайындағы өріктің биологиялық ерекшеліктері» // Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Хабаршысы. № 2 (74) 2016 жыл

· Кіші өзендер аңғарларының өсімдік жабынын зерттеудің әдістемелері// «Иванов оқулары 2017» БҚМУ 85 жылдығына арналған аймақтық ғылыми -тәжірибелік конф. материалдарының жинағы 27.09.2017. жыл. -Орал. М.Өтемісов атындағы БҚМУ. РББ, 2017. - Б.104-110.

· Analysis of the valley or the Kaldygaity river // "IX Махамбет оқулары" респуб. ғыл.-тәжір. конф. материалдары. 17 қараша 2017 ж. - Орал: М. Өтемісов. атындағы БҚМУ. РББ.

· Methods of solving genetics problems // "IX Махамбет оқулары" респуб. ғыл.-тәжір. конф. материалдары. 17 қараша 2017 ж. - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ. РББ.

· Қызылорда облысы Сырдария өзені суының ластану жағдайы // «Иванов оқулары 2017» БҚМУ 85 жылдығына арналған аймақтық ғылыми -тәжірибелік конф. материалдарының жинағы. 27.09.2017 жыл. -Орал. М.Өтемісов атындағы БҚМУ. РББ, 2017. - Б.120-124.

· Современное состояние растительности надпойменных террас долины верхнего течения реки Калдыгайты// Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Хабаршысы. № 2 (82) 2018. Б. 194 - 197.

· CLIL әдістемесін жалпы орта білім беретін мектептерде биология сабағында қолдану ерекшеліктері//«Иванов оқулары-2018» облыстық ғылыми-тәжірибелік конф. жинағы. Орал. БҚМУ. -2018ж.

· Биологиялық тақырыпта оқушылармен ғылыми – зерттеу жұмысын жүргізу ерекшеліктері // «Иванов оқулары-2018» облыстық ғылыми-тәжірибелік конф. жинағы. Орал. БҚМУ. -2018ж.

· Биология пәніндегі ұғым – білімнің бірлігі ретінде // //«Иванов оқулары-2018» облыстық ғылыми-тәжірибелік конф. жинағы. Орал. БҚМУ. -2018ж.

· Тұрақты қала қалыптастыру мәселелері // «Ұлттық бірегейлікті сақтау: теория және қазақстандық тәжірибе» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары: 30 наурыз 2018 жыл. Б. 162-164.

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

· Антропогенная трансформация растительности долины р. Калдыгайты // Сб. Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий. Матер. междунар. конф. Оренбург, 2001 ОГПУ. с. 183-184.

· Биоразнообразие экосистем и создание особо охраняемых территорий в долине реки Калдыгайты // Сб. Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий. Матер. межд. конф. Оренбург, 2001 ОГПУ. с.377-378.

· Использование методики CLIL на уроках биологии// Студенттер мен оқушыларға биологиялық және экологиялық білім беру: өзекті мәселелері және оларды шешу жолдары. IV халықар. ғыл.-тәжір. конф. матер.-ры. 15-16.02.18.ж. Самара қ., РФ. Б.216-219.

ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

(ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

· Растительный мир Западно-Казахстанской области // Оқу құралы, Орал, 2001, 80 б.

· Батыс Қазақстан облысының өсімдік әлемі // Оқу құралы. Орал, 2001. 80 б.

· Генетика есептерi // Оқу құралы. Орал, БҚМУ. 2002. 65 бет, I басылым

· Растительный мир Западно-Казахстанской области // Оқу құралы, Орал, 2003, 92 б. II басылым

· Батыс Қазақстан облысының өсімдік әлемі //Оқу құралы. Орал, 2003. 96 б. II басылым.

· Генетика есептері // Оқу құралы. Орал, БҚМУ. 2003. 85 бет, II басылым

· Genetics problems // Textbook, Oral. WKSU. 2018. – 142 p.

· Задачник по генетике// Оқу құралы, Орал, 2018. – 147 б.

ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ

«Генетика», «Genetics», «Генетика» Қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі Электрондық оқулықтар. М.Өтемісов атындағы БҚМУ. Орал. 2015.

ӘКІМШІЛІК МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАР ТІЗІМІ

Жоба «Адам онтогенезінің кезеңдері және медициналық генетика» 2010 ж.

«Ағылшын тілінде биологиялық сабақтарды өткізудегі инновациялық технологияларды қолдану» 2014 ж.

Оқу пәндері

Курс, мамандық тақырыптары, сайттағы сілтеме (inside.wksu.kz) немесе басқа да ақпараттар (слайдтар , тапсырмалар, т.б.) Электронды нұсқада.

Пән атауы

Мамандық

Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

1

Генетика

Биология

http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

2

Адам генетикасы

Биология

http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

3

Молекулалық биология

Биология

http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

4

Биология

Экология

http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

5

Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің молекулалық механизмдері

Биология

http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

6

Кәсіби бағытталған шетел тілі

Биология экология

http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

7

Клеткалық биология

Биология

http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru