Мамандықтың кластер №

Мамандық

Грантты және келісім шартты жобалар

Университет қаржыландыратын жобалар

Шетел серіктестерімен біріккен ҒЗЖ (халықаралық ғылыми-зерттеу консорциумы))

Жарияланған монографиялар

«Scopus», «Thomson Reuters», «Elsevier», «Springer» дерекқорына кіретін, беделді журналдарда жарияланған мақалалар

ККСОН бойынша журналдарда жарияланған мақалалар саны

Авторлық куәліктер

«ХИМИЯ»

кластері

«5В011200-Химия»

5В060600-Химия

5В072000 - БЗХТ

5В072100 - ОЗХТ

«6М011200-Химия»

1. «Батыс Қазақстан облысы кен орнының мұнай шламын өңдеудің химия-технологиялық негіздерін жасақтау және ары қарай қолдану нұсқаларын анықтау» грантты жобасы

(ғылыми жетекші х.ғ.д., профессор Д.К. Мендалиева).

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігінің ғылым комитеті. Қаржыландыру соммасы -

4800,0 мың.теңге.

Шетелдік серіктес - Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевский атындағы Саратов ұлттық зерттеу мемлекеттік университеті (Саратов қ., Ресей).

2. «d-элементтердегі (титан, молибден, вольфрам) электрохимиялық реакцияларды зерттеу, олардың негізінде индикатрлы электрод жасау және оларды экологиялық-аналитикалық бақылауда қолдану» грантты жобасы.

(ғылыми жетекші х.ғ.д., профессор Д.К. Мендалиева) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігінің ғылым комитеті. Қаржыландыру соммасы -

1 831,8 мың теңге.

Шетелдік серіктес - Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики Мәскеу мемлекеттік радиотехника, электроника және автоматика техникалық университеті (Мәскеу қ., Ресей).

3. Карбонатты бұрғылау шламын, мұнай негізіндегі бұрғылау ерітіндісін кәдеге жаратудың әдістерін балама дамыту аясындағы ғылыми зерттеу өткізу бойынша қызмет көрсету / Жетекші х.ғ.д., профессор Д.К.Мендалиева

Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.

Қаржыландыру соммасы – 1200,0 мың теңге.

Химия мамандығының студенттеріне көптілді білім беруді жүзеге асыру

(ғылыми жетекші – х.ғ.к. Сдикова Г.Ж.)

2016 ж.-365 мың тг,

2017 ж.- 365 мың.тг

 

Череватова Н.К. «Органическая химия» 2 бөлім.

2016 ж.

1. Niyazbekova A.B., Akatyev N.V.,

Shakirov T.A.

Quantum-Chemical Modeling of Equilibrium State of Systems Cyclotri-, Tetra-, Penta-and Hexaphosphates with di-and Trivalent Cations of p-and d-elements // Biosciences Biotechnolody Research Asia. – 2014. – Vol. 11(Spl. End). P. 117-125.

2. Mendalieva D.K., Kunasheva Z.Kh., Yakupova D.B.

Development of the Structure of Road-Construction Materials with the Use of Drilling Cutting// Eurasian chemico-technological journal.- 2015 №1 Vol. 17

2014 –10,

2015- 15,

2016-18.

Химия элементов (Учебное пособие по неорганической химии)

Д.К.Мендалиева, Р.Т.Талапова