Ходжанова Балдай Хамизеевна

география магистрі, аға оқытушы

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 18 жыл

Электронды пошта: Hodzhanova_b@mail.ru

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

1. «2015 жыл 2 ақпан- 20 наурыз «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰмпедагогикалық шеберлік орталығы жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылы құрамы қатарынан тренерлерді оқыту бағдарламасы бойынша 232 академиялық сағат көлеміндегі курсты аяқтап –сертификат алдым.

2. 2017 жылы 09.10-21.10 аралығында Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым минстрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының ұйымдастыруымен «Заманауи педагогикалық технологиялар ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы (240 сағат) аяқтап- сертификат алдым.

СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

1. География сабағанында карта мен глобустың атқаратын қызметі. М.Өтемісұлының 210жылдығына арналған дәстүрлі «V Махамбет оқулары» - атты республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция. Орал, 2013 ж

2. Батыс Қазақстан облысының демографиялық жағдайы. 18-21 ғасыр аралығындағы Батыс Қазақстан облысының халқы шаруашылығы және табиғат жағдайларының өзгеруі. Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал қаласы, 2013 жыл

3. Оқытудың жеті модуліне негізделген жаңа тәсілдер, «Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау»,-тәсілінің білім берудегі алатын орны.(мақала) «ЕХРО-2017» халықаралық көрмеге арналған «Қазақстанның индустриальды-инновациялық дамуы: трендтері, мәселелері мен келешегі»-атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал қаласы, 2016 ж.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

1. Батыс Қазақстан облысындағы орман қорларының қазіргі экологиялық жағдайы. География современным мире. Сб. Научных статей, посвященных 100-летию со дня рождения С.А. Ковалева и 65 летию Западно-Казахстанского географического общество. Г. Уральск 2012 г. 120-127 беттер

2. Жердің даму тарихы. Педагогикалық үздік тәжірибе мектебі. «ғылыми әдістемелік жинақ) 2012 жыл 115-225 беттер

3. Батыс Қазақстан облысының демографиялық жағдайы. 18-21 ғасыр аралығындағы Батыс Қазақстан облысының халқы шаруашылығы және табиғат жағдайларының өзгеруі. Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, Орал қаласы, 2013 жыл 61-67 беттер

4. Батыс Қазақстан облысындағы таралған орман алқаптарының ерекшеліктері. ҚР Халықаралық ғылыми журнал- қосымшасы. Ізденіс (Поиск) журналы. №3, 2013 жыл Алматы қаласы, 196-201 беттер

5. Батыс Қазақстан облысында газ және мұнайдың таралу ерекшеліктері және халық шаруашылығындағы маңыздылығы. ҚР Халықаралық ғылыми журнал- қосымшасы. Ізденіс (Поиск) журналы. №3, 2013 жыл Алматы қаласы, 201-209 беттер

6. Қазақстанның тұрақты даму жолында эколоиялық білім берудің сабақтастығы. Ғылыми журнал БҚМУ хабаршысы, №3(55)-2014ж, Орал қаласы

7. География сабағанында карта мен глобустың атқаратын қызметі. М.Өтемісұлының 210жылдығына арналған дәстүрлі «V Махамбет оқулары» - атты республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция. Орал, 2013 ж, 267-269 беттер

8. Географияны оқытуда кіріктірілген білім беру бағдарламасы. Ғылыми журнал БҚМУ хабаршысы, №3(60)-2015ж, Орал қаласы, 103-111 беттер

9. Оқытудың жеті модуліне негізделген жаңа тәсілдер, «Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау»,-тәсілінің білім берудегі алатын орны.(мақала) «ЕХРО-2017» халықаралық көрмеге арналған «Қазақстанның индустриальды-инновациялық дамуы: трендтері, мәселелері мен келешегі»-атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның ғылыми мақалалар жинағы. Орал қаласы, 2016 ж. 127-130 беттер

10. Мектеп оқушыларына қосымша білім беру жүйесінде өлкетану бағытында ұйымдастырылған педагогикалық жұмыстар. Ғылыми журнал БҚМУ хабаршысы, №3(60)-2017ж, Орал қаласы

 

ЖАРИЯЛАНҒАН ЖҰМЫСТАР(монография, оқулық, оқу әдістемелік құрал т.б.)

1. Тарихи геология, оқу әдістемелік құрал. 2017 жылы Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М. Утемисова,101 бет

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

1. Жалпы геология

2. Геология

3. Ландшафттану

4. Географияны оқыту әдістемесі

5. Оқыту мен оқытудағы жаңа әдістер

6. Жаңартылған білім берудің теориясы мен технологиясы

7. Географиялық зерттеу әдістері

8. Географиялық сараптама