Бекітемін

Жаратылыстану-география

факультетінің деканы

_________ А.Б.Ниязбекова

«__»___________ 2015 ж

«География» кафедрасының кәсіптік бағдар жұмыстарына байланысты 2015-2016 оқу жылында өтетін жексенбілік мектеп жұмысының кестесі

Жұмыс атауы

Жауапты оқытушылар

Өтетін уақыты

Өтетін орны

1.

Жалпы жертану

Абдушева Г.Ж.

жұма

сағ.15.00

№5 корпус

19 ауд

2.

Қазіргі дүние географиясы

Айманова Е.Е.

жұма

сағ.15.00

№5 корпус

20 ауд

3.

Шаруашылық саласының географиясы

Амельченко В.И.

жұма

сағ.15.00

№5 корпус

19 ауд

4.

Геоэкология

Галимов М.А.

жұма

сағ.15.00

№5 корпус

20 ауд

5.

Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері

Терещенко Т.А.

жұма

сағ.15.00

№5 корпус

20 ауд

6.

Ландшафттану

Сахарнова З.Я.

жұма

сағ. 15.00

№5 корпус

19 ауд

7.

Жалпы геология

Ходжанова Б.Х.

жұма

сағ. 15.00

№5 корпус

20 ауд

8.

Биогеография топырақтану негіздерімен

Жармаганбетова Н.С.

жұма

сағ. 15.00

№5 корпус

20 ауд

9.

ТМД географиясы

Хайруллина А.К.

жұма

сағ.15.00

№5 корпус

19 ауд

10.

Метерология және климатология

Искалиев Д.Ж.

жұма

сағ. 15.00

№5 корпус

20 ауд

11.

Табиғатты пайдалану экономикасы

Тургумбаев А.А.

жұма

сағ.15.00

№5 корпус

19 ауд

12.

Топография геодезия негіздерімен

Шкуринский Б.В.

жұма

сағ. 15.00

№5 корпус

20 ауд

География кафедрасының

меңгерушісі: М.А.Галимов