2014-2016 жж түлектердің жұмысқа орналасуы

Мамандық

тар шифры

Білім бағдарламалары

2014

2015

2016

1.

5В060600

Химия

87,5

100

75

5В072000

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

66,6

68

72

5В072100

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

100

72

77

5В011200

Химия

100

100

97

6М011200

Химия

100

100

100